Welcome to ACN Radio 93.5 MHz
          ขอต้อนรับ คุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ "ACN Radio Station" ของเราซึ่งเป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โดยรายการส่วนใหญ๋ของทางสถานีของเรา ก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาความรู้และเกร็ดความรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นที่ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจให้ดีขึ้น ทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดผล ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย โดย ACN Radio Station ของเรา หวังว่าคุณผู้ฟังจะให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันตลอดไป....
  

ACN Radio 93.5 MHz Live!

Our news
June
ขอต้อนรับเข้าสู่ ACN Radio Station โฉมใหม่
มีการปรับปรุงหน้าเว็ปใหม่ พบกับรูปแบบการนำเสนอรายการวิทยุโฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม อีกทั้งมีการปรับตารางเวลาการออกอากาศใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการรับฟัง และเพิ่มสาระดีๆ อีกมากมาย..
July
พบระบบขอเพลง Online ใหม่.
ท่านผู้ฟังผ่านทางเว็ปไซด์สามารถขอเพลงได้ ที่ FB Comment เพียงท่านมี Account Facebook หรือ Yahoo ท่านก็จะสามารถขอเพลงผ่านหน้าเว็ปได้ทันที่ สำหรับท่านที่รับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 93.5 MHz นั้น สามารถติดต่อและขอเพลงได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ (044) 245678 เช่นเดิมค่ะ..