logo

ACN Training

PhotoShop CS3

ส่วนประกอบหลักของ Photoshop CS3

เรามาทำความรู้จักเครื่องมือต่างๆ ใน photoshop กันให้มากขึ้น สำหรับคนที่พึ่งหัดเล่น photoshop หรือคนที่กำลังศึกษา มาลองดูกันว่า photoshop มีเครื่องมือไว้สำหรับทำอะไรกันบ้าง มาเริ่มกันเลย


Rectangular Marquee Tool      สร้างเส้น selection เป็นรูปสี่เหลี่ยม (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
Elliptical Marquee Tool     สร้างเส้น selection เป็นรูปวงรี (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปวงกลม)
Single Row Marquee Tool     สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวนอน   มีความกว้าง 0.5-1 pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align)
Single Column Marquee Tool     สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวตั้ง มีความกว้าง 0.5-1 pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align)
Move Tool     เลื่อน Layer หรือส่วนที่ select ไว้


Lasso Tool     สร้างเส้น selection เป็นรูปทรงอิสระตามการเลื่อนของ Pointer
Polygonal Lasso Tool     สร้างเส้น selection เป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม มุมอยู่ที่การคลิกของ Pointer
Magnetic Lasso Tool     สร้างเส้น selection ตามแนวขอบของสี
Quick Selection Tool     สร้างเส้น selection ตามบริเวณของสี
Crop Tool     ตัดเอาเฉพาะส่วนที่อยู่ในเส้น Crop เท่านั้น


Slice Tool     ใช้หั่นรูปใหญ่ให้เป็นชิ้นย่อยๆ เวลาเอาไปใช้ประกอบเว็บเพื่อให้แยกกันโหลดทีละชิ้นจะได้เร็วกว่าโหลดรูปใหญ่รูปเดียวซึ่งมีโอกาสล่มง่ายกว่า
 Slice Select Tool     เป็นเครื่องมือไว้สำหรับเลือกชิ้น Slice ที่ตัดออกแล้ว


Sport Healing Brush Tool     เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขภาพเฉพาะจุด โดยเฉพาะพื้นที่ภาพที่เป็นจุดไม่ใหญ่มากนัก
 Healing Brush Tool     ช่วยทำความสะอาดรูปภาพ ช่วยลบรอยสกปรก รอยผง หรือ เม็ดสกรีนต่างๆ ที่พบในรูปทั่วไป โดยหลักการของเครื่องมือตัวนี้ก็คือการลอกลายรูปภาพใกล้เคียงโดยที่โปรแกรม จะทำการปรับค่าแสง และลวดลายให้อัตโนมัติ
Patch Tool     เป็นเครื่องมือเลือกบริเวณภาพ ” Selection ” โดยหลักการเครื่องมือตัวนี้จะช่วยให้เราเลือกบริเวณรูปภาพที่มีปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้น โปรแกรมจะปรับค่าแสง และ สี บริเวณที่เลือกให้อัตโนมัติด้วย
Red Eye Tool     เป็นเครื่องมือตัวใหม่ไว้สำหรับลบการสะท้อนของแก้วตากับแสงแฟลช การที่จะปรับแก้ไขเพื่อเอาแสงสีแดงออกจากดวงตา


Brush Tool     เป็นเครื่องมือในการลงสี คล้ายการทาสี จะได้แนวของสีที่มีขอบตามการเลือก Brush
Pencil Tool     เป็นเครื่องมือที่ใช้เขียน สามารถเลือกขนาดของดินสอได้
Color Replacement Tool  เครื่องมือหัวแปรงสำหรับระบายแก้ไขค่าสีของภาพ 


Colne Stamp Tool     เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกพื้นที่โดยเราต้องกำหนดพื้นที่ตัวอย่างก่อน โดยกดคีย์ Alt
Pattan Stamp Tool     เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกพื้นที่ตาม Pattern ที่เรากำหนดโดยที่เราต้องสร้างต้นแบบ ด้วยคำสั่ง Define Pattern ไว้ล่วงหน้าก่อนจึงจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้


History Brush Tool     เป็นเครื่องมือหัวแปรงสำหรับลบความเปลี่ยนแปลงของภาพที่เกิดจากการทำงานให้กลับ
Art History Brush Tool     เป็นเครื่องมือหัวแปรงสำหรับแต่งภาพให้ดูเหมือนภาพวาดโดยจะอาศัยจากการทำ Sanpshot เป็นตัวคำนวณการบิดเบือนตำแหน่งของ Pixel ของภาพ ซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ในชุดเครื่องมือเดียวกันกับ History Brush


Eraser Tool     เป็นเครื่องมือยางลบทั่วไป ใช้สำหรับลบภาพ
Background Eraser Tool     เป็นยางลบไว้สำหรับลบเฉพาะพื้นหลัง
Magic Eraser Tool   เป็นยางลบที่ทำงานแบบเดียวกันกับ Magic Wand Tool


Gradient Tool     เป็นเครื่องมือเติมสีลงในภาพแบบไล่ระดับสีที่เราเลือกไว้
Paint Bucket Tool     เป็นเครื่องมือเติมสีลงในภาพ หรือเรียกง่ายๆ ว่า เทสี


Blur Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับระบายเพิ่มความมัวเข้าไปในภาพ ซึ่งจะทำให้ภาพเบรอ
Sharpen Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับระบายเพื่อรอยขูดลงไปในภา
Smudge Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับถูภาพเพื่อให้เกิดรอยถูกถู (รอยเลอะ) บนภาพ


Dodge Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับเพิ่มแสงสว่างลงในภาพ
Burn Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับระบายเงามือลงไปในภาพ)
Sponge Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับเพิ่มความอิ่มตัวของสี


Pen Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับวาดเส้น Path แบบเบื้องต้น เหมาะกับการวาดและปรับเปลี่ยนที่ละเส้น
Freeform Pen Tool     ใช้ช่วยในการวาดเส้น Path เป็นจำนวนมากๆ แต่ไม่สามารถปรับได้ เหมาะกับการวาดเส้นไกด์ก่อนปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง
Add Anchor Point Tool     เพิ่มจุดยึดของเส้น Path
Delete Anchor Point Tool     ลบจุดยึดของเส้น Path
Convert Point Tool     ใช้ปรับองศาของเส้น Path โดยที่จุดยึดไม่เปลี่ยน


Horizontal Type Tool     เป็นการเขียนตัวอักษรในลักษณะแนวนอน
Vertical Type Tool     เป็นการเขียนตัวอักษรในลักษณะแนวตั้ง
Horizontal Type Mask Tool     การสร้างตัวอักษรในลักษณะแนวนอนแบบที่เป็น Select ซึ่งเหมาะสำหรับการตัดรูปให้เป็นตัวอักษร
Vertical Type Mask Tool     การสร้างตัวอักษรในลักษณะแนวตั้งแบบที่เป็น Select


Path Selection Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับเลือกเส้น Path รวมถึง จุด Path ทั้งหมด สามารถเคลื่อนย้ายเส้น Path ทั้งหมดได้ในทีเดียวด้วยเครื่องมือนี้
Direct Selection Tool     เป็นเครื่องมือเลือกจุด Path โดยสามารถเลื่อนจุด Path เป็นจุด ๆ ได้ และสามารถใช้เครื่องมือนี้ปรับให้เส้น Path เป็นเส้นโค้งได้ โดยจะมีแขนของเส้น Path ออกมาแค่เส้นเดียว หรือการแก้ไขความโค้งของเส้น


Rectangle Tool     เครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยม ด้วยการคลิกเมาส์ค้างแล้วลากเมาส์ในแนวทแยงมุมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี่เหลี่ยมตามต้องการ หรือกดปุ่ม Shift ร่วมเพื่อสร้างรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส
Rounded Rectangle Tool     เครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมโค้ง ด้วยการคลิกเมาส์ค้างแล้วลากเมาส์ในแนวทแยงมุมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมโค้งตามต้องการ หรือกดปุ่ม Shift ร่วมเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมโค้ง เหมือนกับการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสามารถกำหนดค่าความโค้งของมุมจาก Option Bar ได้ด้วย
Eillipse Tool     เครื่องมือสร้าง Path รูปวงกลมและวงรี ด้วยการคลิกเมาส์ค้างแล้วลากเมาส์ในแนวทแยงมุมเพื่อเพิ่มพื้นที่วงกลมหรือวงรี หรือกดปุ่ม Shift ร่วมเพื่อสร้างวงกลมและสามารถกำหนด
Polygon Tool     เป็นเครื่องมือสร้าง Path รูปหลายเหลี่ยมต่างๆ โดยสามารถสร้างได้ตั้งแต่ 3 ถึง 100 เหลี่ยม และยังสามารถสร้างรูปดาวได้ด้วย
Line Tool     เครื่องมือสร้าง Path รูปเส้นและลูกศร
Custom Tool     เครื่องมือสร้าง Path แบบกำหนดรูปร่างเอง


Notes Tool     เครื่องมือสำหรับบันทึกข้อความช่วยจำพิเศษต่างๆ ระหว่างการทำงานลงไปในภาพ
Audio Annotaion Tool     สำหรับบันทึกเสียงช่วยจำไปในภาพ


Eyedropper Tool     เครื่องมือสำหรับคลิกสำเนาค่าสี
Color Sampler Tool     เครื่องมือสำหรับวัดค่าสีจาก Pixel ที่คลิกเลือก
Ruler Tool     เครื่องมือไม้บรรทัดสำหรับวัดระยะบนภาพ
Count Tool    เป็นตัวช่วยนับ ไม่มีผลต่อการแสดงภาพอาจจะใช้ในการช่วยนับจำนวนรูปภาพ
Hand Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับลากย้ายมุมมองในพื้นที่ทำงาน ในกรณีที่ภาพมีขนาดใหญ่กว่ากรอบพื้นที่ทำงาน
Zoom Tool     เครื่องมือสำหรับขยายมุมมองของภาพในพื้นที่ทำงาน