Study in China : Yuxi normal University

Download

ใบสมัคร

 

Download

หนังสือเวียน

 

Download

รายละเอียดโครงการ

 

best Fresh Solution

Menu

การรับสมัคร

     1.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2554 พร้อม Passport และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลัง
     2.ส่งใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด
     3.วันเดินทาง ในเดือนตุลาคมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา หรือดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่าง

( ดาวน์โหลดใบสมัคร )

?Assumption College Nakhonratchasima