bird
image
image
1 2 3

ประวัตินักบุญนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

          หลุยส์ได้เริ่มเทศน์ที่เมืองบริแทนนิ และประสบความสำเร็จในการปลูกฝัง ความศรัทธาต่อพระนางพรหมจารีมารีอา ในคริสตชน โดยการสวดลูกประคำและรำพึงถึงภาคศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทุกวัน ด้วยวิธีนี้เขาทั้งหลายยึดมั่นในความรักต่อพระเยซูเจ้าและแม่พระ และเกลียดปิศาจอภิมหาศัตรูของพระนาง พยานหลายคนได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้งหลุยส์เป็นนักบุญว่า เมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ เขาทั้งหลายได้ยินบ่อยครั้ง การต่อสู้ของเขากับปิศาจ เสียงชกต่อยกัน และเสียงร่างกายของเขาถูกหวดด้วยแส้

          หลุยส์ได้ก่อตั้งสองคณะนักบวช: คณะธิดาแห่งพระปรีชาญาณ ซึ่งเริ่มงานในปี 1703 พยาบาลคนจนที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลแห่งเมืองปอยติเออร์ที่ซึ่งท่านได้เป็นพระสงฆ์ชั่วคราว และสอนหนังสือให้กับเด็กหญิงยากจนจำนวนหนึ่งโดยไม่คิดค่าสอน คณะนักแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีอา (พระสงฆ์และภารดามงฟอร์ต) เริ่มงานในปี 1715 และภารดาคณะเซนต์คาเบรียลผู้ซึ่งสอนหนังสือในโรงเรียนมีหลุยส์เป็นคุณพ่อจิตาธิการ

          ก่อนหลุยส์สิ้นใจที่เมืองเซ็นต์-ลอเรนท์-เซอร์-เซเวียร์ ประเทศฝรั่งเศส เขาได้จูบไม้กางเขนและรูปปั้นพระมารดามารีอา และอุทานออกมาเหมือนพูดกับปิศาจ ว่า: "เจ้าได้โจมตีข้าไม่สำเร็จข้าอยู่ระหว่างพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา ข้าได้ทำงานของข้าสำเร็จแล้วทุกสิ่งได้จบลงแล้ว ข้าจะไม่ทำบาปอีกต่อไป" แล้วเขาก็หมดลมหายใจอย่างสงบสุขเมื่อวันที่ 28 เมษายน 1716

          หลุยส์ได้เขียนหนังสือ: "ความศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพระนางพรหมจารี (True Devotion to Mary)," ซึ่งเป็นที่นิยมอ่านกันมาก และเขาได้ทำนายว่าลูกสมุนของปิศาจจะซ่อนหนังสือเล่มนี้ เป็นความจริงตามคำทำนาย หนังสือได้ถูกซ่อนไว้ เกือบ 200 ปี ก่อนที่คริสตชนทั่วโลกจะมีโอกาสได้อ่าน นอกจากนี้ เขายังได้แต่งหนังสืออีกหลายเล่ม เช่น "ความลึกลับมหัศจรรย์แห่งการสวดลูกประคำ (The Secret of the Rosary)" และ "ความลับของพระนางมารีอา (The Secret of Mary)" ในระหว่างการดำเนินงานแต่งตั้งหลุยส์เป็นนักบุญ สำนักวาติกันได้ตรวจสอบหนังสือทั้งหมดที่เขาได้ประพันธ์ และประกาศว่า ไม่มีอะไรในหนังสือเหล่านี้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเป็นนักบุญของเขา พระสันตะปาปาปิโอที่ 12 ได้แต่งตั้งเขาเป็นนักบุญในปี 1947

          นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอะ มงฟอร์ตได้ยืนยันว่า การสวดลูกประคำอย่างศรัทธา พร้อมกับการรำพึงถึงภาคศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้
          1. เราจะได้รับความรู้อย่างครบครันเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้า
          2. วิญญาณของเราจะได้รับการซักฟอกให้สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน
          3. เราจะได้รับชัยชนะต่อศัตรูของเรา
          4. เราจะฝึกฝนฤทธิ์กุศลได้อย่างง่ายดาย
          5. เราจะรักพระเยซูเจ้าด้วยความเร่าร้อน
          6. เราจะอุดมด้วยพระหรรษทานและบุญกุศล
          7. เราจะชดเชยบาปที่เราได้ทำผิดต่อพระเป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ และได้รับพระหรรษทานทุกชนิดจากพระเป็นเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ

นักบุญหลุยส์ยังได้พูดว่า "ถ้าท่านสวดลูกประคำอย่างซื่อสัตย์ จนกระทั่งวันสุดท้าย ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ไม่ว่าท่านได้ทำบาปหนักแค่ไหนก็ตาม ท่านจะได้รับมงกุฎแห่งความรุ่งเรืองชั่วนิรันดร
ถึงแม้ท่านอยู่บนขอบเหวแห่งความพินาศตลอดกาล ถึงแม้ขาข้างหนึ่งของท่านอยู่ในนรก ถึงแม้ท่านได้ขายวิญญาณให้ปิศาจเหมือนพวกหมอผีผู้มีฤทธิ์เดชแห่งความมืด และถึงแม้ท่านไม่มีความเชื่อในพระศาสนา และดื้อดึงเหมือนปิศาจ ในไม่ช้าท่านจะกลับใจ เปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของท่านใหม่ และกอบกู้วิญญาณของท่าน ถ้าท่านสวดลูกประคำอย่างศรัทธาทุกๆ วัน จนกระทั่งวันสุดท้าย ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการแสวงหาความจริง การเป็นทุกข์ถึงบาปและการอภัยบาปของท่าน"

          ข้อความต่อไปนี้ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอะมงฟอร์ต คัดมาจากหนังสือ: "ความลับของพระนางมารีอา"

          "พระนางมารีอาเป็นเสียงสะท้อนของเราที่สรรเสริญองค์พระเจ้า เมื่อเราสวดว่า "วันทามารีอา" พระนางตอบว่า "ข้าแต่พระเป็นเจ้า" โดยคำทักทายของนักบุญเอลิซาเบธ เราเรียกพระนางว่า "ทรงบุญนักหนา" พระนางก็ถวายพระสิริโรจนาแด่องค์พระเจ้าสูงสุด"

          "ในโลกนี้ คริสตชน ที่มีความสุขหนึ่งพันเท่า คือ ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยจากพระนางมารีอาถึงความลับสุดยอดของพระนาง" "บรรดาสิ่งทั้งมวลที่พระเป็นเจ้าได้ทรงสร้าง รวมทั้งนักบุญและเทวดาเชอรูบิมและเซราฟิมในเมืองสวรรค์ ไม่มีมนุษย์คนไหนและไม่มีมนุษย์อีกแล้วที่องค์พระเจ้าจะได้รับการถวายพระเกียรติสูงสุดอย่างในพระนางพรหมจารีมารีอาพระนางเป็นวิมานสวรรค์ของพระเป็นเจ้า และโลกที่ไม่ปริปากพูดของพระองค์"

          "ปิศาจกลัวพระนางพรหมจารีมารีอา ยิ่งกว่านักบุญทั้งหลายและเทวดาทั้งหมดในสวรรค์รวมกัน หมายความว่า ปิศาจกลัวแม่พระมากกว่าองค์พระเจ้าเสียอีก"

ให้เราภาวนา:
          ข้าแต่พระเป็นเจ้า โดยคำวิงวอนของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอะ มงฟอร์ต โปรดให้คริสตชนมีความศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพระนางพรหมจารีมารีอา พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
เขาทั้งหลายจะได้มีความเพียรพยายามอย่างศักดิ์สิทธิ์ในการสวดลูกประคำทุกวัน จนกว่าชีวิตจะหาไม่ พร้อมกับการรำพึงถึงภาคยินดี ภาคมหาทรมาน และภาครุ่งเรือง อาแมน