ตัวอย่างข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) พร้อมเฉลยของ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งออกโดยสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้คุณเคยกับข้อสอบ เพราะว่าการได้ฝึกปรือกับข้อสอบบ่อยๆ จะทำให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบ และเห็นแนวทางในการอ่านตำหรับตำรา เพิ่มเตรียมตัวสอบกับข้อสอบจริงกันต่อไป

ตัวอย่างข้อสอบปีการศึกษา 2551-2554

ข้อสอบเหล่านี้เป็นข้อสอบตัวอย่างเพื่อเตรียมความพร้อม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554


ข้อสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554


เฉลยข้อสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554


ไฟล์ข้อสอบและเฉลยทั้งหมดเป็น .PDF ถ้าไม่สามารเปิดได้ให้ดาวน์โหลด | ได้ที่นี่ Adobe Reader