ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551-2554

ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) พร้อมเฉลยของ ป.6, ม.3 และ ม.6 ปี 2551-2554 ซึ่งออกโดยสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้คุณเคยกับข้อสอบ เพราะว่าการได้ฝึกปรือกับข้อสอบบ่อยๆ จะทำให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบ และเห็นแนวทางในการอ่านตำหรับตำรา เพิ่มเตรียมตัวสอบกับข้อสอบจริงกันต่อไป

ตัวอย่างข้อสอบปีการศึกษา 2551-2554

ข้อสอบเหล่านี้เป็นข้อสอบประจำปีการศึกษา 2551-2554 แต่ดำเนินการสอบในปีถัดไปนะครับ