ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) พร้อมเฉลยของ ป.6, ม.3 และ ม.6 ปี 2551-2554 ซึ่งออกโดยสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้คุณเคยกับข้อสอบ เพราะว่าการได้ฝึกปรือกับข้อสอบบ่อยๆ จะทำให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบ และเห็นแนวทางในการอ่านตำหรับตำรา เพิ่มเตรียมตัวสอบกับข้อสอบจริงกันต่อไป

ตัวอย่างข้อสอบปีการศึกษา 2551-2554

ข้อสอบเหล่านี้เป็นข้อสอบประจำปีการศึกษา 2551-2554 แต่ดำเนินการสอบในปีถัดไปนะครับ

ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551


ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551


ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551


ไฟล์ข้อสอบและเฉลยทั้งหมดเป็น .PDF ถ้าไม่สามารเปิดได้ให้ดาวน์โหลด | ได้ที่นี่ Adobe Reader