Specification of Tablet

ในปัจจุบัน มีการผลิตแท็บเล็ตขึ้นมาจำหน่ายจากหลายบริษัท มีหลากหลายจำนวนรุ่น ขนาดความกว้างหน้าจอ หน่วยประมวลผลกลาง และคุณสมบัติอื่นๆ ที่แต่ละบริษัทได้นำจุดเด่นของตนมาใช้เป็นกลยุทธ์ ในการแข่งขันทางการค้า ดังนั้น ลักษณะหรือองค์ประกอบของแท็บเล็ต จะประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวเครื่องแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีการออกแบบของแต่ละบริษัท ส่วนประกอบบางอย่างอาจจะไม่มี ในแท็บเล็ตของบริษัทหนึ่ง แต่อาจจะมีในแท็บเล็ตของอีกบริษัทก็ได้ ในเอกสารฉบับนี้จะขอยกตัวอย่างภาพประกอบของแท็บเล็ตในโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
ราบละเอียดคุณลักษณะของแท็บเล็ต
ส่วนประกอบของแท็บเล็ต

  1. กล้อง
  2. พลังงาน
  3. เสียง + / -
  4. ย้อนกลับ
  5. การ์ด Micro SD (TF)
  6. แจ็คหูฟัง
  7. ลำโพงมินิโซแนนซ์
  8. จุดต่อ DC
  9. แจ็ค Miarc USB

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย เลือกใช้แท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด (Open Source) ที่อนุญาตให้นักพัฒนาหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Source Code เพื่อนำไปพัฒนาในแบบฉบับของตน หรือนำไปใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งก็มีหลายบริษัทชั้นนำที่ได้นำแอนดรอยด์ ไปเป็นระบบปฏิบัติการบนแท็บเล็ตของตนเอง เช่น SAMSUNG ได้นำ แอนดรอยด์ มาพัฒนา โดยสร้างแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่มีชื่อว่า TouchWiz ซึ่งเป็นระบบติดต่อกับผู้ใช้ที่พัฒนาต่อยอดจากแอนดรอยด์ ทำให้การใช้งานง่ายต่อผู้ใช้มากขึ้น
การใช้หน้าจอสัมผัสของแท็บเล็ต
เนื่องจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มุ่งให้มีการใช้งานอุปกรณ์แบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง จึงออกแบบให้มีการรับคำสั่งและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านหน้าจอสัมผัส ผู้ใช้จึงควรฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ดังนี้