Free Photo

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา : ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562

วันที่ กิจกรรม
 
   เดือน พฤษภาคม 2562
2-3 พ.ค.62   สัมมนาครูและบุคลากรฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
16 พ.ค.62   เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกระดับชั้น
18 พ.ค.62   วันวิสาขบูชา
20 พ.ค.62   หยุดชดเชย วันวิสาขบูชา
24 พ.ค.62   มิสซาเปิดภาคเรียน
25 พ.ค.62   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
28 พ.ค.62   พิธีประดับเข็มนักเรียน ชั้น ม.4 / พิธีต้อนรับนักเรียนชั้น ม.4 สู่รั้ว ACN
 
   เดือน มิถุนายน 2562
5 มิ.ย.62   วันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน
7 มิ.ย.62   เลือกตั้งสภานักเรียน
13 มิ.ย.62   พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
21 มิ.ย.62   พิธีเปิดกีฬาสีภายใน "ACN Games"
26 มิ.ย.62   - วันสุนทรภู่
  - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
29 มิ.ย.62   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
 
   เดือน กรกฎาคม 2562
1 ก.ค.62   วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
6-7 ก.ค.62   ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี
15 ก.ค.62   พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา / ถวายเทียนจำนำพรรษา
16 ก.ค.62   หยุดวันอาสาฬหบูชา
17 ก.ค.62   หยุดวันเข้าพรรษา
19 ก.ค.62   - พิธีวันสถาปนานักบุญหลุยส์ฯ
  - วันทำความสะอาดห้องเรียน
26 ก.ค.62   พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
28 ก.ค.62   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
  (ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมงาน)
29 ก.ค.62   หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
30 ก.ค.-2 ส.ค.62   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 (ทุกระดับชั้น)
 
   เดือน สิงหาคม 2562
2 ส.ค.62   วันสถาปนาโรงเรียน (ทำบุญตักบาตร)
8 ส.ค.62   พิธีวันแม่ ระดับปฐมวัย
9 ส.ค.62   พิธีวันแม่ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
12 ส.ค.62   หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ (ครูะดับปฐมวัยร่วมงาน)
14 ส.ค.62   วันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
15 ส.ค.62   หยุดวันอัสสัมชัญ
16 ส.ค.62   งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
 
   เดือน กันยายน 2562
20 ก.ย.62   วันเยาวชนแห่งชาติ
23-25 ก.ย.62   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปฐมวัย
23-27 ก.ย.62   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมฯ ระดับมัธยมฯ
26 ก.ย.-18 ต.ค.62   Kids Camp ระดับปฐมวัย
29 ก.ย.-5 ต.ค.62   พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ
30 ก.ย.-2 ต.ค.62   ประกาศรายชื่อนักเรียนซ่อมเสริม / นักเรียนเรียนและสอบซ่อมเสริม
30 ก.ย.-23 ต.ค.62   ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
 
   เดือน ตุลาคม 2562
7-8 ต.ค.62   สัมมนาครูผู้ร่วมบริหาร ACN
13 ต.ค.62   วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
14 ต.ค.62   หยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
20 ต.ค.62   สอบเข้านักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
22 ต.ค.62   สัมมนาครูและบุคลากรฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
23 ต.ค.62   วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2562
24 ต.ค.62   เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
 
   เดือน พฤศจิกายน 2562
15 พ.ย.62   ผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ
21 พ.ย.62   เดินทางไกล ลูกเสือ ป.1 - ป.2
22 พ.ย.62   เดินทางไกล ลูกเสือ ป.3 - ป.4
25 พ.ย.62   พิธีวันมหาธีรราชเจ้า
28 พ.ย.62   - ประกาศรายชื่อนักเรียนเนอร์สเซอรี่มีสิทธิ์เรียนต่อปฐมวัย 1 ปีการศึกษา 2563
  - ประกาศรายชื่อนักเรียนปฐมวัย 3 มีสิทธิ์เรียนต่อ ป.1 ปีการศึกษา 2563
  - ประกาศรายชื่อนักเรียนปฐมวัย EP 1,2 (รักษาสิทธิ์ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563)
  - ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.6 , ม.3 มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2563
29 พ.ย.62   ACN GAMES 2019 ระดับประถมฯ มัธยมฯ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
30 พ.ย.62   ACN GAMES 2019 ระดับปฐมวัย ณ เทอมินอล 21
 
   เดือน ธันวาคม 2562
5 ธ.ค.62   หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (บุคลากรทางการศึกษาร่วมงาน)
10 ธ.ค.62   หยุดวันรัฐธรรมนูญ
14 ธ.ค.62   วันวิชาการ / การแข่งขัน Crossword A-Math คำคม
18-20 ธ.ค.62   - รักษาสิทธิ์/มอบตัวนักเรียนเนอร์สเซอรี่ มีสิทธิ์เรียนต่อปฐมวัย 1 ปีการศึกษา 2563
  - รักษาสิทธิ์/นักเรียนปฐมวัย EP 1 , 2 ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
  - รักษาสิทธิ์/มอบตัวนักเรียนปฐมวัย 3 มีสิทธิ์เรียนต่อ ป.1 ปีการศึกษา 2563
  - รักษาสิทธิ์/มอบตัวนักเรียน ป.6 , ม.3 มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2563
21 ธ.ค.62   งานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนประจำ
23 ธ.ค.62   - เช้า ฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน
  - บ่าย ACN Christmas Fair 2019
24 ธ.ค.62   - ACN Christmas Fair 2019
  - เย็น พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสคริสต์มาสครู - พนักงาน
  - ค่ำ งานเลี้ยงสังสรรค์ครู - พนักงาน ACN
25 ธ.ค.62-
1 ม.ค.63
  หยุดเทศกาลคริสต์มาส - ปีใหม่
 
   เดือน มกราคม 2563
2 ม.ค.63   เปิดเรียนหลังปีใหม่ 2563
6-9 ม.ค.63   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 (ทุกระดับชั้น)
10 ม.ค.63   กิจกรรมวันเด็ก
15 ม.ค.63   พิธีสดุดีคุณครู
16 ม.ค.63   หยุดวันครู
  - ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย ร่วมทำบุญตักบาตร
  - ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนต้น/EP ร่วมแข่งขันกีฬาฯ
18 ม.ค.63   สอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
23-24 ม.ค.63   ค่ายลูกเสือ ป.5 - ป.6
24 ม.ค.63   กิจกรรมวันตรุษจีน
30 ม.ค.-1 ก.พ.63   ค่ายลูกเสือ ม.1 - ม.3
31 ม.ค.63   - มิสซาวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ฯ
  - พิธีมอบรางวัลเชิดชูครูนานปี
 
   เดือน กุมภาพันธ์ 2563
7 ก.พ.63   ACN Night 2019 ระดับมัธยมศึกษา
8 ก.พ.63   ACN Night 2019 ระดับปฐมวัย และ ประถมศึกษา
10 ก.พ.63   หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
10-14 ก.พ.63   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6
12 ก.พ.63   วันปิดกองลูกเสือ
17-19 ก.พ.63   ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 เรียนซ่อมเสริม / ม.6 เรียนซ่อมเสริม
21 ก.พ.63   Open House ระดับปฐมวัย
24-28 ก.พ.63   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับ ป.1 - ม.5
26-28 ก.พ.63   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับ ปฐมวัย
 
   เดือน มีนาคม 2563
2-4 มี.ค.63   ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.1 - ม.5 เรียนซ่อมเสริม / นักเรียนเรียนซ่อมเสริม
7 มี.ค.63   พิธีมอบวุฒิบัตรจบชั้น ปฐมวัย 3
8 มี.ค.63   - ปัจฉิมนิเทศ / พิธีกราบบูรพาจารย์ ชั้น ม.6
  - พิธีมอบวุฒิบัตรจบ ชั้น ม.6 รุ่น 37
  - งานเลี้ยง ACN PROM NIGHT
22 มี.ค.63   วันผู้ปกครองพบครู / ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น
23 มี.ค.-30 เม.ย.63   เรียนเสริมภาคฤดูร้อน ACN SUMMER COURSE 2020
 
   เดือน เมษายน 2563
13-16 เม.ย.63   หยุดเทศกาลสงกรานต์
17 เม.ย.63   เปิดเรียนภาคฤดูร้อนหลังสงกรานต์ตามปกติ
30 เม.ย.63   - พิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2562
  - กิจกรรมตลาดนัด SUMMER
 
   เดือน พฤษภาคม 2563
18 พ.ค.63   เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับชั้น