การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

การสอนออนไลน์
สำหรับระดับประถมศึกษา

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ Facebook เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยนักเรียนสามารถกด "JOIN CLASS" และเลือกระดับชั้นของตน และ "เข้าร่วมกลุ่ม" จากนั้นผู้ดูและระบบจะรับนักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม และขอความกรุณาปรับเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ facebook เป็นชื่อนักเรียน หรือชื่ออื่นๆ ที่สามารถยืนยันตนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน

การสอนออนไลน์
สำหรับระดับมัธยมศึกษา

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ WebEx เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยกด "JOIN CLASS" และเลือกห้องเรียนของตนเพื่อร่วมเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ หากเป็นทำการเข้าร่วมครั้งแรก โปรดกรอก "USER NAME" เป็น "ชื่อ-สกุลจริง ของนักเรียน" และกรอก "E-Mail" เป็น "รหัสประจำตัวนักเรียน ตามด้วย @acn.ac.th"

ACN@LMS by Moodle

เป็นระบบจัดเก็บเนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์แก่นักเรียน ประกอบไปด้วย เนื้อหาการเรียนรู้ และแบบฝึกการเรียนรู้ โดยนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา โดยเมื่อเข้าสู่เว็บ "ACN@LMS" ให้กด "เข้าสู่ระบบ" และกรอก "USER NAME" เป็น "เลขประจำตัวนักเรียน และ "PASSWORD" เป็น "เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก" กด เข้าสู่ระบบ นักเรียนจะสามารถเข้าถึงบทเรียนขอตนโดยอัตโนมัติ