อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองในการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการวันชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนมีรายละเอียดดังนี้

         
  วิธีที่ 1   ชำระด้วย เงินสด ได้ที่ แผนกการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  
         
         
         
 
วิธีที่ 2
  ชำระผ่านบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย CGA สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร และสามารถผ่อนชำระได้ 3 เดือน หรือ 6 เดือน สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ มีค่าธรรมเนียม 2% (เงินสด)  
         
         
         
 
วิธีที่ 3
  ชำระด้วยการโอนเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 301-0-17870-0
ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สาขานครราชสีมา

และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 303-7-95821-6
ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สาขานครราชสีมา

และส่งหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการเรียนเพื่อติดต่อรับใบเสร็จที่แผนกการเงิน ทาง LINE Application
 
         
         

เพื่อให้การลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ได้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ภายใน 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2564
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่แผนกการเงินโทร. 044-341-789 ต่อ 1104-1105
โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และขอพระเป็นเจ้าอวยพรท่าน และครอบครัวตลอดไป


Copyright © Assumption College Nakhonratchasima. All Rights Reserved, Disign by Webmaster