การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


ประกาศ เรื่องการปรับเปลี่ยนตารางเรียน และรายชื่อนักเรียนประถมศึกษา
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายการเปลี่ยนตารางเรียน และรายชื่อนักเรียนประถมศึกษา    LINK

หมายเหตุ: วันที่ 3 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ACN Online Learning

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ WebEx เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนโดยกด "JOIN CLASS" และเลือกห้องเรียนของตนเพื่อร่วมเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ หากเป็นทำการเข้าร่วมครั้งแรก โปรดกรอก "USER NAME" เป็น "ชื่อ-สกุลจริง ของนักเรียน" และกรอก "E-Mail" เป็น "รหัสประจำตัวนักเรียน ตามด้วย @acn.ac.th"

ACN@LMS by Moodle

เป็นระบบจัดเก็บเนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์แก่นักเรียน ประกอบไปด้วย เนื้อหาการเรียนรู้ และแบบฝึกการเรียนรู้ โดยนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา โดยเมื่อเข้าสู่เว็บ "ACN@LMS" ให้กด "เข้าสู่ระบบ" และกรอก "USER NAME" เป็น "เลขประจำตัวนักเรียน" และ "PASSWORD" เป็น "เลขประจำตัวนักเรียน" กด เข้าสู่ระบบ นักเรียนจะสามารถเข้าถึงบทเรียนขอตนโดยอัตโนมัติ