รูปภาพของปรีย์นันท์ ลองจำนงค์
การอ่านเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหน
โดย ปรีย์นันท์ ลองจำนงค์ - พุธ, 26 มีนาคม 2014, 02:39PM
 

การอ่านเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหน สำคัญอย่างไร มีหลายเหตุผลเพื่อค้นหาความต้องการใหม่ๆในการเข้าไปสู่โลกของการอ่าน ต้องลองไปค้นหาด้วยตัวเอง อันดับแรกที่ทำให้การอ่านมีความสำคัญมาก คือ การเปิดโอกาสให้ได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ ระหว่างการอ่าน คุณจะได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ ข้อมูลใหม่ๆ และหนทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ รวมไปถึงวิธีที่จะประสบความสำเร็จตามความต้องการใหม่ๆ ไปด้วย เราอาจจะค้นพบงานอดิเรกใหม่ๆ หรือเราอาจจะพบสิ่งที่เราชอบจนสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ เพราะการค้นพบ เริ่มจากการอ่านและทำความเข้าใจกับมันนั่นเอง อันดับที่สองการอ่านช่วยส่งเสริมในการพัฒนาตนเอง เราจะเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบกายมากขึ้น เราจะเข้าใจในหัวข้อที่เราสนใจมากขึ้น เช่น วิธีสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง, วิธีการเพิ่มความสามารถในการจดจำ, วิธีที่จะวางแผนก่อนจะกระทำการใดๆ ซึ่งการพัฒนาตัวเองเหล่านี้สามารถสร้างได้จากการอ่านเริ่มบทความดีๆ อันดับที่สามการอ่านเป็นการ เพิ่มพูนความเข้าใจยิ่งอ่านมาก ยิ่งเข้าใจมันมากขึ้น เช่น อ่านเรื่องจระเข้ และพฤติกรรมของมัน เพื่อที่จะรู้วิธีหลบหลีกจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากมัน หรืออาจจะเข้าไปสัมผัสชีวิตของมันในประสบการณ์จริงได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น การอ่านยังช่วยเพิ่มความเข้าใจในกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตเพื่อที่จะปรับเปลี่ยน และดำรงอยู่ในสังคมนั้นๆได้ อันดับที่สี่การอ่านช่วยในการเตรียมตัวก่อนตัดสินใจกระทำ ก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างการอ่านเป็นอีกวิธีที่จะช่วยเราในการค้นหาวิธีการหรือคำแนะนำต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน การได้อ่านคำแนะนำติชม หรือผลตอบรับจากผู้อื่นจะช่วยในการตัดสินใจของเราในครั้งต่อไป เช่น การเล่นหมากรุก อ่านคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มเล่นอุปกรณ์ใหม่ๆ อันดับที่ห้าการอ่านช่วยให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากผู้อื่น เราอาจจะได้รับความรู้หรือประสบการณ์จากผู้อื่นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น เพราะคุณไม่ต้องก้าวเข้าไปซ้ำความผิดพลาดของผู้อื่น ในปัจจุบันมีมากกว่า 4000 คนที่เห็นเศรษฐีพันล้าน และมากกว่า 12 ล้านคนที่เป็นเศรษฐีเงินล้าน การที่จะเป็นเช่นนั้น เริ่มต้นจากการเรียนรู้และเข้าใจอดีตของคนเหล่านั้น การอ่านจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้มากที่สุด อันดับที่หกเครื่องมือในการสื่อสารการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร ผ่านการอ่านคุณสามารถสื่อสารได้ และเข้าใจได้มากขึ้น และแน่นอนว่าคุณจะสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วย คนที่ไม่รู้อะไรเลย เขาจะไม่มีข้อมูลมาแบ่งปัน และจะไม่สามารถเข้าใจในเรื่องที่ผู้อื่นกำลังแบ่งปันกันและกัน โดยการอ่านเสมือนการที่เราสร้างสะพานเชื่อมโยงสู่การสื่อสารอย่างแข็งแรง และเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นในโลกใบนี้ อันดับที่เจ็ดติดต่อกับสมองระหว่างการอ่าน เราจะนิ่งเงียบ ทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลไปยังสมองทำได้โดยง่าย นอกจากนี้ในช่วงที่สงบสมองของเราจะกระจ่าง และจดจ่อกับสิ่งที่เราอ่านทำให้เราสามารถเข้าใจมุมมองของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี อันดับสุดท้ายการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การอ่านนำท่านเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการ แสดงให้เป็นว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ด้วยการอ่านเราจะค้นพบแง่มุมใหม่ๆที่เราอาจจะเคยสัมผัสแต่ไม่ได้รับรู้ หรือการกระทำที่เปลี่ยนไปและได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไป หนังสืออยู่เหนือจินตนาการ มันเหมือนโครงข่ายการเชื่อมต่อข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ ที่จะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและคำตอบใหม่ๆได้ตลอดเวลา

อ้างอิง : ข้อมูลจาก

http://www.bangkokworldbookcapital2013.com/home/readingproject_detail.asp?lang=th&id=6

บทความ โดย นางสาวปรีย์นันท์ ลองจำนงค์