รูปภาพของสมบูรณ์ สุขชัย
หลักสู่ความสำเร็จ
โดย สมบูรณ์ สุขชัย - ศุกร์, 4 มีนาคม 2022, 04:49PM
 
การลงมือทำ ความพยายาม DOING ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
คนเราทุกคนเกิดมา เชื่อว่าต้องมีความมุ่งหวังมีเป้าหมาย มีสิ่งมุ่งหวังในชีวิตในแต่ละช่วงหนึ่งของชีวิต เป้าหมายหรือสิ่งมุ่งหวัง สิ่งที่เราคาดหวังหรือความฝันในชีวิตของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน สมัยเด็กอาจมุ่งหวังอยากเป็นครูเวลาโตขึ้นแต่มาช่วงวัยรุ่นอาจอยากเป็นทหาร พอช่วงวัยผู้ใหญ่ความฝันสิ่งที่มุ่งหวังอาจเปลี่ยนแปลงไป แต่การที่คนเรามีเป้าหมายในชีวิตถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ถ้าคนคนนั้นคิดที่จะสานฝัน คิดที่จะลงมือทำ ลงมือไขว่คว้า และพยายามทำฝันทำสิ่งที่เราคาดหวังนั้นด้วยความตั้งใจ ความพยายามเชื่อได้ว่าฝันและความหวังที่เราหวังควรจะประสบความสำเร็จและได้หรือสมหวังในสิ่งที่เราหวังสมดังใจ

การลงมือทำหรือลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เราหวังคงเป็นจุดเริ่มต้น คงเป็นรากฐานที่ดีให้กับเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ แต่ถึงแม้บางครั้งสิ่งที่เราหวังเราตั้งใจทำสิ่งนั้นตั้งใจไขว่คว้าสิ่งนั้นด้วยความพยายาม บางครั้งสิ่งที่เราได้มามันอาจไม่ประสบผลสำเร็จหรือได้โดยไม่สมใจที่เราหวังแต่เราก็จงภูมิใจ ที่ว่าอย่างน้อยๆ เราก็ได้ทำสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เราทำสิ่งนั้นดีที่สุดแล้ว ความสำเร็จที่ได้ ก็คือ การตั้งใจของเราที่เราลงมือทำสิ่งนั้นๆ แล้วความสำเร็จที่ได้ ก็คือ เราได้ลงมือทำในสิ่งนั้นๆ อย่างเต็มความสามารถเราทำอย่างดีที่สุดแล้ว หากเราจะไปให้ถึงฝันหรืออยากได้อะไร เราต้องมีความพยายามที่ทำสิ่งนั้น และพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่าง ทำอย่างตั้งใจอย่างมั่งมั่นเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา เช่น คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษา จุดมุ่งหวัง ก็คือ เรียนหนังสือให้เก่งๆ เพื่ออนาคตที่ดี เพื่อเวลาจบการศึกษามาจะได้มีงานทำมีรากฐานที่ดีให้กับชีวิต ผู้ทำงานแล้วหรือเป็นพนักงานบริษัทก็จะพยายามทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งหน้าที่และความเจริญก้าวหน้าทางการงาน ผู้ที่แต่งงานใหม่หรือผู้ที่คิดจะแต่งงานมีครอบครัวก็พยายามเก็บเงินสร้างตัวสร้างครอบครัวเพื่ออนาคตของลูกที่จะเกิดมาเพื่อความมั่นคงของครอบครัวต่อไป จะเห็นว่าสิ่งที่เราหวังหรือความคาดหวังในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันและความสำเร็จที่ได้มาอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่ามีความพยายามมากน้อยเพียงใด บางคนอาจเจออุปสรรคเจอปัญหาและท้อถอยกับปัญหาที่เจอท้อถอยกับปัญหาที่เกิดขึ้นความสำเร็จที่ได้อาจไม่สมดังใจที่เราหวัง

เชื่อว่าความพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริง ถึงแม้บางครั้งจะเจอปัญหาเราอาจจะท้อกับปัญหา แต่ขอให้คิดเสมอว่าปัญหาทุกปัญหาต้องมีทางแก้เสมอ ขอให้เราไม่ถอยไม่ท้อและตั้งใจทำในสิ่งที่เราหวัง ตั้งใจทำในสิ่งที่เราฝันด้วยความพยายาม และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดซักวันชัยชนะหรือความฝันของเราก็จะมาหาเราดังที่เราหวัง หากเราไม่ละทิ้งความพยายามและการลงมือทำด้วยความตั้งใจ “ความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกล ถ้าใจเราพยายามและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด”

THE SEVEN LAWS OF SUCCESS (Herbert W. Armstrong)