รูปภาพของอนุวิท พลอยรัตน์
บทความเรื่องท่านก็สามารถมีความเป็นผู้นำได้เสมอ
โดย อนุวิท พลอยรัตน์ - พุธ, 9 เมษายน 2014, 01:18PM
 

 บทความเรื่องท่านก็สามารถมีความเป็นผู้นำได้เสมอ  

 บทหนึ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องของภาวะผู้นำ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่กับหัวหน้าเท่านั้น ผู้เขียนระบุว่าเมื่อพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำ หลายคนมักคิดว่าเป็นเรื่องของคนในระดับหัวหน้าหรือผู้บริหารเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วความเป็นผู้นำไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเพียงเฉพาะกลุ่ม เท่านั้น คือไม่ต้องรอให้เป็นผู้บริหารแล้วถึงจะต้องมีความเป็นผู้นำ ผู้เขียนชี้แจงว่าในเรื่องความเป็นผู้นำมีอยู่ในตัวทุกๆ คน เพราะอย่างน้อยที่สุดทุกคนก็ล้วนแต่ต้องเป็นผู้นำให้ตนเองโดยเฉพาะท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หากคนเราไม่สามารถเป็นผู้นำให้ตนเองได้แล้ว เราก็จะตกเป็นเป้านิ่งที่ถูกกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมจู่โจม ดังนั้นไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้นำได้ ขอเพียงคนคนนั้นมีความตั้งใจจริงและมีความกล้าหาญพอที่จะก้าวไปข้างหน้า เป็นผู้ที่พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

 ผู้เขียนยกตัวอย่างว่า วันหนึ่งเธอไปกินอาหารกลางวันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง รับประทานเสร็จออกมาระหว่างยืนรอรถที่ประตูโรงแรม พนักงานเปิดประตูถามว่ามาทานอาหารที่โรงแรมใช่ไหม ทราบหรือยังว่าสัปดาห์หน้าโรงแรมจะมีโปรโมชันมา 4 จ่าย 3 เธอตอบว่ายังไม่ทราบเลย พนักงานคนนั้นถามว่าสนใจไหม พร้อมทั้งขอนามบัตรเธอ และจะให้ทางห้องอาหารโทร.ไปแจ้งว่ามีโปรโมชันอะไรของห้องอาหารบ้างนี่เป็นตัวอย่างของความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัว ถ้าคิดว่าเป็นแค่พนักงานเปิดประตูทำงานไปวันๆ แต่เขาสามารถคิดเองได้ว่าอะไรที่ดี ทำแล้วเป็นผลประโยชน์ของโรงแรมได้ เมื่อผลประกอบการของโรงแรมดีพนักงานก็ดีมั่นคงไปด้วย นี่แสดงให้เห็นว่าพนักงานคนนี้มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาตนเองได้ต่อไป ถ้ามีความเป็นผู้นำอยู่ตรงไหนก็พัฒนาศักยภาพได้เสมอ

เปลี่ยนแนวคิดก้าวสู่ความเป็นผู้นำ

 หากต้องการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือการปรับเปลี่ยนแนวคิดพีระมิดของระดับการบริหารงาน ภาพโดยทั่วไปของระดับอำนาจในองค์กรนั้นออกมาในรูปพีระมิด โดยพนักงานระดับที่คอยให้บริการนั้นจะอยู่ในฐานล่างสุด ถัดขึ้นมาคือฝ่ายการผลิต ฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายบริหารจัดการ และยอดบนสุดคือผู้บริหารหากเราลองกลับพีระมิดที่ว่านี้ โดยเอาพนักงานไปไว้ในตำแหน่งชั้นบนสุดของพีระมิด ในขณะเดียวกันให้ผู้บริหารไปอยู่ที่ฐานล่างสุด เมื่อพีระมิดถูกพลิกกลับ แต่ละระดับชั้นของพนักงานก็จะมีอิสระในการเป็นผู้นำตนเองมากขึ้น แทนที่จะปล่อยให้ผู้บริหารเป็นฝ่ายคอยกระจายความเป็นผู้นำลงมาจากยอดบนสุด ก็กลายเป็นว่าองค์กรได้จัดสรรความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นของ การบริหาร เมื่อสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในส่วนนี้ได้ ขั้นต่อไปก็เป็นเรื่องของการสร้างภาวะความเป็นผู้นำที่ประกอบด้วยแนวคิด 3 ประการ คือ

1.เจียระไนความคิด

 ต้องรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ว่ายืนอยู่ในจุดไหน และต้องการให้ตัวเองมุ่งหน้าไปทิศทางใด เพื่อจะได้กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างแน่นอนชัดเจน และจัดลำดับความสำคัญว่าอยากทำอะไร และเป็นอะไรต่อไป

2.เขียนแผนการทำงานลงมือทำ

 ขั้นตอนนี้สำคัญมาก หากไม่เขียนแผนเป็นลายลักษณ์อักษร ความคิดที่เจียระไนมาก็จะลืมได้ง่ายและควรกำหนดเส้นตายเพื่อให้บรรลุเป้า หมาย เพราะมันจะไปกระตุ้นสารเคมีในร่างกายให้เกิดการตอบสนองต่อตารางที่คุณกำหนด ไว้ ผลที่ตามมาคือคิด ลงมือทำ และตอบสนองกับงานด้วยความเร่งรีบ

3.เชื่อมั่น

 หากคนเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง คิดว่าตนไม่เก่ง ก็จะเกิดกำแพงมาปิดกั้นความสามารถที่แท้จริงไว้ ความเชื่อมั่นจะช่วยสร้างความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นในตัวเราได้

 สรุปว่าไม่ว่าใครก็ตามสามารถเป็นผู้นำได้ ขอเพียงมีความตั้งใจจริง กล้าหาญ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้จะเป็นสะพานก้าวข้ามช่องโหว่สู่ความเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ และสง่างามขึ้นได้

มาสเตอร์ อนุวิท พลอยรัตน์

ขอขอบคุณ บทความจาก อณุศรา ทองอุไร  www.m2fjo.com