รูปภาพของศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด
การทำงานอย่างมีความสุข
โดย ศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด - จันทร์, 7 มีนาคม 2016, 09:43AM
 

การทำงานอย่างมีความสุข

คนเราเกิดมาแล้วต้องมีการทำงานหรือต้องหางานทำ โดยเหตุผลของการหางานทำหรือการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราบางอย่าง เช่น บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว บางคนต้องการได้ชื่อเสียงเนื่องมาจากการทำงาน บางคนทำงานก็เพื่อเป็นที่ยอมรับในสังคม บางคนทำงานเพื่อความร่ำรวยเงินทอง ฯลฯ ( ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนที่ทำงานมีความแตกต่างกัน)

คนที่ทำงานส่วนใหญ่มักจะมีทัศนคติที่แตกต่างกัน  บางคนทำงานมานานมักเกิดอาการเบื่อหน่ายงาน บางคนเป็นผู้บริหารมานานก็มักจะเกิดความเครียด บางคนทำงานในองค์กรมักจะเกิดปัญหาในเรื่องความขัดแย้งกัน สำหรับคนที่ทำงานแล้วมีความสุขในการทำงานถือว่าโชคดีมาก เพราะเวลาในชีวิตของคนเราส่วนใหญ่จะต้องแบ่งเวลาหรือใช้เวลาอยู่กับเรื่องของการทำงาน(ส่วนที่เหลือก็มักจะใช้เวลาให้กับครอบครัว สังคม พักผ่อน )

ดังนั้น เราควรทำงานอย่างมีความสุข และควรสนุกกับการทำงาน ถ้าท่านเกิดอาการเบื่อหน่าย ท้อแท้ในการทำงาน ลองปฏิบัติดังนี้ครับ

1.ปรับเปลี่ยนทัศนคติของท่าน ทัศนคติมีความสำคัญมากสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลว คนที่ประสบความสำเร็จมักเห็นปัญหาเป็นโอกาส แต่ตรงกันข้ามผู้ประสบความล้มเหลว มักเห็นโอกาสเป็นปัญหาเสมอ ในการทำงานก็เช่นกัน คนที่ทำงานเก่งหรือประสบความสำเร็จในการทำงาน มักเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ ฉะนั้น หากท่านต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานหรือมีความสุขในการทำงานควรปรับเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ เช่น อย่ามองโลกในแง่ร้าย  หรือ หัดมีความคิดเหมือนเด็กๆ ดูบ้าง      (ธรรมชาติของเด็กมักไม่มีความคิดปรุงแต่ง อยากนอนก็นอน  เมื่ออยากอ่านหนังสือก็อ่านอยากทำในสิ่งที่ทำก็ทำ ไม่ต้องมีใครบังคับ และหาความสุขใส่ตัวบ้าง)

2.ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ร่างกายและจิตใจ แสดงออกทางร่างกายโดยความกระตือรือร้น  เช่น เริ่มงานอย่างสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ยิ้มแย้มแจ่มใส  เพราะในทางจิตวิทยาหากเราแสดงอาการภายนอกออกมาอย่างมีความสุข จะทำให้คนที่พบเห็นเกิดอาการสดชื่น อยากร่วมงาน (ถึงแม้ภายในเราจะมีปัญหาก็ตาม ก็จงทำตัวสดชื่นไว้ก่อน เพราะในทางจิตวิทยา ไม่มีใครอยากร่วมงาน กับคนที่มีปัญหามากๆ เครียดมากๆ หรือไม่มีมนุษย์สัมพันธ์)

3.พักผ่อนบ้าง คนที่ทำงานเก่ง มักเป็นคนที่แบ่งเวลาเป็น เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งมีค่า บางคนมักบ่นว่า โลกนี้ไม่มีความยุติธรรม แต่มีหลายสิ่งที่ยุติธรรม นั้นคือ เวลา ทุกคนมี 24 ชั่วโมง เหมือนกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยิ่งใหญ่ หรือ ต้อยต่ำไม่ว่าบุคคลนั้นจะร่ำรวยหรือเป็นยาจกก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นลูกน้องก็ตาม ฉะนั้นจงบริหารเวลาให้เหมาะสม

คนทำงานเก่งหรือประสบความสำเร็จ จะต้องแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อน เช่น ไปเที่ยวบ้าง หาอะไรที่สนุกๆทำ เพราะถ้าไม่พักผ่อนก็มักจะเกิดความเครียดได้ ซึ่งหากเกิดความเครียดก็มักจะมีผลกระทบต่อ ร่างกายคือเจ็บป่วย  จิตใจคือคิดมากทำให้นอนไม่หลับ  ฯลฯ

4.สร้างมนุษย์สัมพันธ์ คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือในชีวิต มักเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์หรือคนที่ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ยิ่งการเป็นผู้บริหาร ก็จะต้องทำงานร่วมกับคน กล่าวคือถ้าต้องการตำแหน่งที่สูงขึ้น จะต้องทำอย่างไรให้ลูกน้องดัน เจ้านายดึง ดังนั้น หากอย่างมีความสุขในที่ทำงาน เราต้องเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น กล่าวคือ ต้องเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคนเห็นใจหรือใส่ใจในผู้อื่น

ดังนั้น ปัจจัยทั้ง  4 ข้อ จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้คนทำงานเกิดความสุขในการทำงาน และยังมีอีกหลายปัจจัยซึ่งยังไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้  แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ความสุขในการทำงานมักเกิดจากวิธีคิด วิธีมอง จากภายในตนเองมากกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากภายนอก

 

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

www.drsuthichai.com

https://www.gotoknow.org/posts/427432