รูปภาพของเจนจิรา มากมี
แนะวิธีรักษาคอนแทคเลนส์ อย่างถูกต้อง
โดย เจนจิรา มากมี - อังคาร, 29 มีนาคม 2016, 09:52AM
 
ก่อนหน้านี้เราได้ทราบถึงการใช้คอนแทคเลนส์อย่างถูกวิธีแล้ว สัปดาห์นี้เรามาทำความเข้าใจการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์อย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาของเรากันบ้าง
การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์อย่างง่าย มีดังนี้
ก่อนอื่นต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสคอนแทคเลนส์และดวงตา ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์และกล่องใส่คอนแทคเลนส์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องตามขั้นตอน
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์
- อย่าใส่คอนแทคเลนส์ตอนนอน
- อย่าใส่คอนแทคเลนส์ขณะว่ายน้ำ
- อย่าใช้น้ำประปา น้ำบาดาล หรือน้ำเกลือที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อในการล้างหรือทำความสะอาดคอนแทคเลนส์
- อย่าใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่น
- ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ต่อเนื่องนานเกิน 8–10 ชั่วโมง/วัน ควรเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ตามระยะเวลาที่กำหนดสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดนั้นๆ
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาหยอดตาที่ไม่ได้แนะนำโดยจักษุแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
- ขณะใส่คอนแทคเลนส์ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง เจ็บตา มีขี้ตา ตามัว ควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์ และรีบพบจักษุแพทย์ทันที
การใส่คอนแทคเลนส์อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นหัวใจสำคัญในการใช้คอนแทคเลนส์อย่างปลอดภัย หากไม่สามารถปฏิบัติได้ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง เช่น โรคตาแห้ง เยื่อบุตาหรือกระจกตาอักเสบจากภูมิแพ้คอนแทคเลนส์ กระจกตาบวมขุ่น หรือมีเส้นเลือดงอกผิดปกติที่กระจกตาจากการที่กระจกตาขาดออกซิเจน และที่รุนแรงที่สุด คือ การติดเชื้อที่กระจกตา ซึ่งอาจลุกลามเข้าไปภายในลูกตา ทำให้สูญเสียดวงตาหรือการมองเห็นอย่างถาวรได้
นอกจากการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ที่ไม่ถูกต้องแล้ว ปัจจุบันพบว่าปัญหาสำคัญที่กำลังก่อตัวและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คือ การใช้คอนแทคเลนส์ชนิดบิ๊กอายส์ (Big eyes) เพื่อแก้ไขสายตาหรือเพื่อความสวยงาม ซึ่งคอนแทคเลนส์ชนิดนี้มักมีสีสันให้เลือกหลากหลาย ราคาไม่สูง และสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไป หรือแม้แต่สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต ทำให้คอนแทคเลนส์ชนิดนี้เข้าถึงได้ง่ายและเหมือนเป็นแฟชั่นตามกระแสนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน วัยรุ่น นักศึกษา หรือคนทำงานทั่วไป อย่างไรก็ตาม คอนแทคเลนส์ชนิดนี้ส่วนใหญ่มักเป็นคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้รับรองโดยองค์การอาหารและยา ว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะสมแก่การใช้งานกับดวงตาได้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้มักเลือกซื้อใส่โดยไม่ทราบถึงขนาดความโค้งของคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมกับกระจกตาของตนเอง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อที่กระจกตา ซึ่งพบได้บ่อยกว่าปกติ
จากสถิติของโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า มีผู้ป่วยโรคกระจกตาที่ติดเชื้อจากการใส่คอนแทคเลนส์ บิ๊กอายส์เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้คอนแทคเลนส์ชนิดบิ๊กอายส์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่กระจกตา นอกจากนี้การใช้คอนแทคเลนส์มือสองที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้เช่นกัน
คงจะไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไปสำหรับวิธีการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดอันตรายต่อดวงตา จนสุดท้ายอาจตาบอดได้ในที่สุด
หากเกิดอาการผิดปกติจากการใส่คอนแทคเลนส์ต้องรีบพบจักษุแพทย์ทันทีก่อนที่จะสายเกินแก้ไข
ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/
บทความโดย แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี