รูปภาพของฑัตพงศ์ ธรรมรงค์รักษ์
สร้างกล้ามเนื้ออย่างไรไม่ให้เป็นอันตราย
โดย ฑัตพงศ์ ธรรมรงค์รักษ์ - อังคาร, 29 มีนาคม 2016, 09:55AM
 
เทรนด์การสร้างความแข็งแรง ความทนทานต่อกล้ามเนื้อ กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน หลายคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ร่างกายดูสมส่วน และดูดีด้วยกล้ามเนื้อ แต่บางคนก็เลือกวิธีการออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไป ทำให้ร่างกายได้รับการบาดเจ็บ ดังนั้น เราจึงขอนำเสนอวิธีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไรไม่ให้เป็นอันตราย ดังนี้
1.รู้ข้อจำกัดของร่างกาย สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก่อนการออกกำลังกาย นั่นคือรูปร่างของตนเองว่า มีลักษณะอย่างไร กระดูก กล้ามเนื้อ รวมถึงโรคประจำตัวเพื่อที่จะได้รู้ว่า เราควรจะตั้งใจออกกำลังในส่วนไหน มากน้อยเพียงใด และมีความหนักเบาเท่าใด ร่างกายจึงจะรับได้ ไม่เกิดการบาดเจ็บ
2.ทำตารางออกกำลังกาย เมื่อรู้ข้อจำกัดของร่างกายแล้ว ต่อมาเป็นการกำหนดตารางการออกกำลังกาย เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เราออกกำลังกายให้ถูกส่วน เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้ได้กล้ามเนื้อตามความต้องการของตนเอง
3.พักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อเราเริ่มหักโหมกับการออกกำลังกาย เราย่อมสามารถเหนื่อย และอ่อนล้าได้ การพักผ่อนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับให้กล้ามเนื้อได้ฟื้นตัว เพื่อพร้อมสำหรับการออกกำลังกายในวันต่อไป
4.ทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่มีประโยชน์ต่อการสร้างกล้ามเนื้อ คือ อาหารประเภทโปรตีน เพราะโปรตีนจะทำหน้าที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และซ่อมแซมกล้ามเนื้อในส่วนที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการออกกำลังกายอย่างหนัก โดยแหล่งโปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม เป็นต้น
การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อ นอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รูปร่างดูดี ดูสมส่วนแล้ว การสร้างกล้ามเนื้อยังให้ประโยชน์ในระยะยาว ในเรื่องของช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนอีกด้วย
เมื่อรู้วิธี และประโยชน์กันขนาดนี้แล้ว อย่าลืมไปจัดสรรเวลาเพื่อออกกำลังกายให้ร่างกายของเราแข็งแรงกันดีกว่า
ที่มา: www.facebook.com/rama.channel
บทความโดย คุณวิทพงศ์ สินสูงสุด ผู้จัดการศูนย์กีฬารามาธิบดี จากรายการพบหมอรามา ช่วง Big Story