รูปภาพของพจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง
การเลี้ยงปลาเสริมบารมี
โดย พจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง - พุธ, 30 มีนาคม 2016, 11:48AM
 

การเลี้ยงปลาเสริมบารมี        

 โดย  มาสเตอร์พจน์มงคล  ผาดรุ่งเรือง

          การเลี้ยงปลาเสริมบารมีปลาทองในสมัยนั้นมีราคาแพงซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถหามาเลี้ยงได้และการเลี้ยงปลาทองนั้นสามารถบ่งบอกถึงฐานะว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าบ้านเรือนใดเลี้ยงปลาทองอยู่ในบ้านจะเปรียบเสมือนมีทองอยู่ในบ้านและจะนำความร่มเย็น,โชคลาภ,อำนาจและบารมีให้แก่ผู้ที่เลี้ยง โดยดังจะกล่าวได้ว่าน้ำคือความร่มเย็นเป็นสุขและการไหลเวียนของน้ำคือการทำให้การค้าราบรื่นสุดท้ายคือปลาทองจะนำความมั่งคั่งมาสู่คนเลี้ยง สรุปได้ว่าผู้ใดเลี้ยงปลาทองไว้ในบ้านจะนำความร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายขึ้นเงินทองไหลมาเทมาในที่นี้จะกล่าวถึงการเลี้ยงปลาทองเพื่อเสริมบารมีตามหลักฮวงจุ้ย ดังต่อไปนี้.
การเลี้ยงปลาทองเสริมบารมีจะมีปัจจัยอยู่ 4 ข้อ
1. ลักษณะของตู้ปลา
          ลักษณะกลม สังกัดธาตุน้ำ ช่วยเลริมพลังของน้ำ ถือว่าเป็นมงคล 
           ลักษณะสี่เหลี่ยมยาว สังกัดธาตุไม้ น้ำให้กำเนิดไม้ช่วยให้ไม้เจริญถือได้ว่าเป็นมงคล 
           ลักษณะสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ สังกัดธาตุดิน ดินข่มน้ำ จึงไม่ควรใช้ 
           รูปหกเหลี่ยม เลขหกเป็นธาตุน้ำ แต่มีหลายเหลี่ยมถือว่าสังกัดธาตุไฟ จึงไม่ควรใช้เพื่อนำโชค 
           รูปสามเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยม สังกัดธาตุไฟ จึงไม่ควรใช้
2. จำนวนปลาที่เลี้ยง
คนส่วนมากเข้าใจกันว่าเลี้ยงปลาทองควรจะเลี้ยงเป็นเลขคี่จึงจะเป็นมงคล เช่น หนึ่ง,สาม,ห้า,เจ็ด,เก้า เป็นต้น ถ้าเป็นคู่จะไม่เป็นมงคล เช่น สอง,สี่,หก,แปด,สิบ เป็นต้น ในทางฮวงจุ้ยจะต้องนำจำนวนปลามาเทียบกับแผนภูมิลั่วซูหรือเหอถู จะช่วยให้ได้ผลที่แน่นอน. 
ตัวเลขจำนวนปลาทองเมื่อเทียบกับแผนภูมิลั่วซู
         หนึ่งตัว เลขหนึ่งสีขาวดาวทันหลัง เป็นดาวมงคลช่วยนำโชค
         สองตัว เลขสองสีดำดาวจวี้เหมิน เป็นดาวอัปมงคล ทำลายโชค
         สามตัว เลขสามสีเขียวมรกตดาวลู่ฉุน เป็นดาวอัปมงคลทำลายโชค
         สี่ตัว เลขสี่สีเขียวขี้ม้าดาวเหวินฉวี่ เป็นดาวมงคลช่วยนำโชค
        ห้าตัว เลขห้าสีเหลืองดาวเหลียนเจิน เป็นดาวอัปมงคลทำลายโชค
        หกตัว เลขหกสีขาวดาวอู๋ฉวี่ เป็นดาวมงคล ช่วยนำโชค
        เจ็ดตัว เลขเจ็ดสีแดงดาวพ่อจวิน เป็นดาวอัปมงคล ทำลายโชค
        แปดตัว เลขแปดสีขาวดาวจั๋วฝู่ เป็นดาวมงคล ช่วยนำโชค
         เก้าตัว เลขเก้าสีครามดาวอิ้วปี้ เป็นดาวมงคล ช่วยนำโชค
ส่วนสิบตัวนั้นจะนับเป็นหนึ่งตัว สิบเอ็ดตัวจะนับเป็นสองตัว ไปเรื่อยๆตามหลักข้างต้น.
จำนวนตัวตามแผนภูมิเหอถู
       หนึ่งตัว สังกัดธาตุน้ำ เพิ่มพลังน้ำ น้ำคือปราณนำโชค ถือว่ามงคล
      สองตัว สังกัดธาตุไฟ ทำให้พลังน้ำอ่อน ถือว่าธรรมดา
      สามตัว สังกัดธาตุไม้ ทำให้พลังน้ำอ่อนถือว่าไม่ดี
      สี่ตัว สังกัดธาตุทอง ช่วยเพิ่มพลังน้ำถือว่าเจริญเป็นมงคล
      ห้าตัว สังกัดธาตุดินจะข่มพลังน้ำ ถือว่าไม่เป็นมงคล
      หกตัว สังกัดธาตุน้ำ เพิ่มพลังน้ำ ถือว่าเป็นมงคล
      เจ็ดตัว สังกัดธาตุไฟ บั่นทองพลังน้ำ น้ำสูญเสียพลังถือว่าธรรมดา
      แปดตัว สังกัดธาตุไม้ พลังน้ำถูกถ่ายเท ถือว่าไม่เป็นมงคล
      เก้าตัว สังกัดธาตุทอง เพิ่มพลังให้กำเนิดน้ำ ถือว่าเป็นมงคล
      สิบตัว สังกัดธาตุดิน ข่มพลังน้ำ ถือว่าไม่เป็นมงคล
เมื่อเทียบทั้งสองแผนภูมิแล้ว เราจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่เป็นมงคลจริงๆก็คือ หนึ่งตัว, สี่ตัว, หกตัวและเก้าตัว ท่านที่ต้องการเลี้ยงปลาทองนำโชคจำต้องสนใจให้มากๆ.
ตารางเปรียบเทียบตามปีนะครับตามตำราเหอถูแสดงถึงธาตุในแต่ละราศีเกิด
พ.ศ. 2467,2468,2475,2476,2483,2484,2497,2498,2505,2506,2513,2514 เป็นธาตุทองครับ
พ.ศ. 2469,2470,2477,2478,2491,2492,2499,2500,2507,2508,2521,2522 เป็นธาตุไฟครับ
พ.ศ2471,2472,2485,2486,2493,2494,2501,2502,2515,2516,2523,2524 เป็นธาตุไม้ครับ
พ.ศ2473,2474,2481,2482,2489,2490,2503,2504,2511,2512,2519,2520 เป็นธาตุดินครับ
พ.ศ2479,2480,2487,2488,2495,2496,2509,2510,2517,2518,2525,2526 เป็นธาตุน้ำครับ
การใช้ธาตุตามหลักฮวงจุ้ยนี้เป็นธาตุตามตำราเหอถูใช้สำหรับเลี้ยงปลานะครับไม่ใช่ธาตุตามปีเกิดของแต่ละบุคคลเพราะตามธาตุปีเกิดของแต่ละราศีไม่มีธาตุดิน

             การเลี้ยงปลาหากเลี้ยงไว้ดูเล่นก็ไม่มีอะไรที่ต้องสนใจมากและก็ไม่จำกัดจำนวน แต่ถ้าหากต้องการเลี้ยงเพื่อเสริมอำนาจบารมีก็ต้องทำตามหลักฮวงจุ้ย การเลี้ยงปลาในหลักฮวงจุ้ยตามแผนภูมิเหอถู จะเป็นตัวกำหนด การเลี้ยงปลาเพื่อเสริมพลังให้กับชีวิต เนื่องจาก "น้ำคือเงิน" 
          คนธาตุน้ำ   ปลาดำ 1 ตัว  ปลาแดง 6 ตัว
          ธาตุไฟ  ปลาดำ 2 ตัว  ปลาแดง 7 ตัว
          คนธาตุไม้  ปลาดำ 3 ตัว  ปลาแดง 8 ตัว
          คนธาตุทอง ปลาดำ 4 ตัว  ปลาแดง 9 ตัว
          คนธาตุดิน  ปลาดำ 5 ตัว  ปลาแดง 10 ตัว
สิ่งที่สำคัญต้องหมั่นดูแลน้ำให้สะอาดถ้าน้ำที่ใช้เลี้ยงสกปรกการเงินก็ขุ่นมัวไปด้วย
3. สีของปลา     สีทองหรือสีขาวสังกัดธาตุทอง ทองให้กำเนิดน้ำ จึงนำโชคได้  สีดำ สังกัดธาตุน้ำ น้ำเสริมน้ำจึงนำโชคได้ สีแดงหรือสีส้มสังกัดธาตุไฟ ไฟทอนพลังน้ำ นำโชคได้น้อย  สีเหลืองสังกัดธาตุดิน ดินข่มน้ำ นำโชคได้น้อยมาก
4. ลักษณะของปลาที่เลี้ยง  ปลาทอง ที่สวยงาม สง่า  ตามสายพันธุ์ นั้นๆ เป็นอย่างไร 
ฮอลันดา (Oranda) ลักษณะตามสายพันธุ์ จะแยกอยู่ 2 ประเภท คือ ฮอลันดายักษ์ และ ฮอลันดาปักกิ่ง ในที่นี้จะกล่าวถึงฮอลันดาปักกิ่ง ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงในตู้ปลา กล่าวคือ จะต้องเป็นปลาที่ได้สมดุลย์ โดยดูจากกระโดงปลาจะต้องตั้งและฐานกระโดงปลาจะต้องแน่น ลำตัวจะต้องกลมได้สัดส่วน จากบนลงล่าง หางไม่ยาวจนเกินไป และหัวจะต้องใหญ่ โดยมีวุ้นปกคลุมในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่เลอะ คือ วุ้นหน้าผากและวุ้นใต้ดวงตา 
ริวกิ้น (Fantail) ลักษณะที่ดีโดยสังเกตได้จากด้านบน กระโดงต้องตั้งและฐานใต้กระโดง หรือเรียกกันว่า โหนกจะต้องสูงได้ขนาด มีกล้ามเนื้อที่แน่นรอบๆ โหนกนั้น หน้าจะต้องเล็กเรียวแหลม หางจะต้องไม่ยาวเกินไป แกนหางจะต้องแข็ง และมีเกล็ดปกคลุม รอบโคนหางด้านบน ใบหางจะต้องไม่บาง และที่สำคัญยืนน้ำ ต้องไม่หัวทิ่ม 
 สิงห์ดำตามิด (Siam Black Lionhead)  เป็นสายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทย ลักษณะที่ดีของปลาสายพันธุ์นี้ คือตัวจะต้องดำสนิทถึงท้องและท้องจะต้องกลม และชิดโคนหาง โดยย้อยออกด้านล่าง ไม่มาก วุ้นจะต้องปกคลุมตาจนมิด หลังจะต้องโค้งเนียน ได้สัดส่วน ใบหางใหญ่ และยืนน้ำได้ดีหัวไม่ทิ่ม เป็นปลาที่เหมาะสำหรับฮวงจุ้ย
สิงห์ญี่ปุ่น (Japanese Lionhead)  เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนามาจากสิงห์จีน โดยมีลักษณะเด่น คือ หัววุ้นจะขึ้นไม่มาก เหมือนสิงห์จีน โดยจะมีบริเวณหน้าผาก และใต้ดวงตา หรือที่เรียกกันว่า เขี้ยว บริเวณเหงือกจะมีวุ้นไม่มาก หลังจะต้องโค้งเรียบได้สัดส่วน ท้องจะต้องใหญ่ชิดโคนหางและย้อยลงมาเล็กน้อย เวลาว่ายน้ำหน้าจะไม่เชิดขึ้น และยืนน้ำหัวต้องไม่ทิ่ม 
                หากเกิดมีปลาทองตาย หมายถึงปลาทองตัวนั้น ได้ช่วยรับเคราะห์กรรมแทนผู้ที่เลี้ยง ผู้เลี้ยงจึงควรรีบหา ปลาทองตัวใหม่ มาทดแทนทันทีและควรรีบทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาของผู้ที่เลี้ยง
                ฮวงจุ้ยหรือฮวงซุ้ย เป็นศาสตร์เร้นลับชั้นสูง ที่มีอายุยืนยาวนับพันๆ ปี อยู่คู่กับอารยธรรมของจีนมาตลอด และในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมและมีอิทธิพลสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเรียลเอสเตทและประชาชนทั่วๆไป 
ฮวงจุ้ยหมายถึงอะไร?      ขอกล่าวย่อๆ ฮวงคือลม จุ้ยหรือซุ้ยหมายถึงน้ำ ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยลมกับน้ำเกี่ยวข้องกับระบบธรรมชาติและสัมพันธ์กับจิตใจ 
                ถ้าดวงชะตาของท่านจะเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่ง โดยเฉพาะท่านที่เป็นความดันโลหิตสูง เพราะมีการวิจัยทางการแพทย์แล้วว่า การได้เห็นปลาแหวกว่ายในน้ำได้มองดูจังหวะการฮุบกินอาหารของปลานั้น ทำให้เกิดการคลายเครียดวิตกกังวลได้และยังสามารถลดความดันโลหิตของท่านลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ 
                ถ้าท่านความดันปกติและชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้ว เลี้ยงโดยไม่ได้หวังผลทางการบำบัดใดๆ ท่านก็ยังได้รับความเพลิดเพลินและมีโชคในการค้าขาย ซึ่งการเลี้ยงปลาทองจำนวน 6 ตัว ในตู้ปลา ชาวจีนหรือแม้ชาวไทยที่รู้หลักฮวงจุ้ยนั้นจะมีโชคดี เพราะตามหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้น ตู้ปลาและปลาทองเป็นสัญลักษณ์ของน้ำที่กำลังเคลื่อนไหว 
การเคลื่อนไหวของน้ำในตู้ปลาจึงถูกนำไปเปรียบเทียบกับการหมุนเวียนของเงิน และจำนวนปลาที่ชาวจีนนิยมเลี้ยงที่สุดเพื่อความสิริมงคล คือ 6 ตัว เพราะจำนวน 6 เป็นธาตุทอง ปลาทอง 6 ตัว จึงเท่ากับเป็นการเพิ่มทองขึ้นเป็นทวีคูณ ส่วนน้ำยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ทั้งทองทวีคูณมารวมกับความมั่งคั่งในตู้ปลาในบ้านของท่านย่อมเป็นมงคลแน่ 
ถ้าเราเลี้ยงปลาทอง 9 ตัว ซึ่งเป็นตัวเลขมงคลของไทย จะเป็นมงคลตามฮวงจุ้ย หมอฮวงจุ้ยจะตอบว่าเลข 9 เป็นเลขที่มีค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถสูงสุด เพราะฉะนั้นถ้าจะเลี้ยงปลาทอง 9 ตัว ในตู้ปลาก็ถือว่าจะกระตุ้นให้เกิดความมั่นคั่งสูงสุดเช่นกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา http://www.hondajazzlover.com/forum/index.php?topic=24037.0;wap2