รูปภาพของช่อลดา โทอื้น
การเปลี่ยนแปลงของโลก หลังจบวิกฤติโควิด-19
โดย ช่อลดา โทอื้น - เสาร์, 25 เมษายน 2020, 06:38PM
 

ทุกวันนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งได้สร้างความตื่นตระหนก ความหวาดกลัว และความวุ่นวายให้กับวิถีชีวิตของเราอย่างมากมาย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับจนถึงวันนี้ (23 เมษายน 2563) ยอดสะสมของผู้ที่ติดเชื้ออยู่ที่ 2,637,790 คน รักษาหายแล้ว 717,819 คน และมียอดผู้เสียชีวิตมากถึง 184,230 คน โดยประเทศสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในโลก โดยมีผู้ติดเชื้อ 848,994 คน และเสียชีวิต 47,676 คน

จากความน่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้เราทุกคนต้องเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต เพราะเมื่อเกิดการระบาดของเชื้อโรคที่ร้ายแรงไปทั่วโลกแบบนี้ นอกจากจะทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตแล้ว ยังกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อรายได้ของทุก ๆ คน บางคนตกงาน บางคนถูกเลิกจ้างชั่วคราว บางคนถูกตัดเงินเดือน และบางคนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ธุรกิจเกือบทั้งหมดหยุดชะงัก เป็นห่วงโซ่ต่อ ๆ กัน อีกทั้งยังมีผลกระทบในด้านสังคม ทุกคนถูกจำกัดบริเวณ การสื่อสารต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ไม่สามารถพบปะพูดคุยกันได้ตามปกติ ต้องพกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อติดตัว และต้องสวมหน้ากากอนามัยหากออกนอกบ้านทุกครั้ง ซึ่งปัญหาใหญ่ทั้งสองนี้ สร้างความเดือนร้อนให้กับเราเป็นอย่างมาก และยังไม่มีทีว่าเราจะสามารถหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้โดยเร็ว จนกว่าจะมีการคิดค้นวิธีการรักษาและวัคซีนป้องกันได้ อย่างไรก็ตาม มีเกิดก็ต้องมีดับ วันหนึ่งเชื้อไวรัสร้ายโควิด-19 นี้ ก็จะต้องจากโลกของเราไปอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ และภายหลังจากสิ้นสุดวิกฤติเลวร้ายนี้ โลกของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีนักวิเคราะห์หลายคนได้แสดงความคิดเห็นและคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ภายหลังจากสิ้นสุดวิกฤติโควิด-19 ไว้ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

1. เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านห่วงโซ่การผลิตอุปทานโลก กล่าวคือ การค้า และการลงทุนของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประเทศต่าง ๆ จะหันมาพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานในประเทศของตนเองมากขึ้น มุ่งเน้นการผลิตภายในประเทศมากขึ้นและจะกระจายความเสี่ยงด้านการผลิตและขายสินค้า โดยไม่พึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น เพราะได้เห็นผลกระทบที่ชัดเจนจาก การปิดประเทศของประเทศคู่ค้า ทำให้เศรษฐกิจต้องชะงักและหยุดการผลิตต่อกันเป็นลูกโซ่

2. การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข วิกฤติโควิด-19 ทำให้เราได้เห็นความล้มเหลวของการบริหารจัดการด้านสาธรณสุขในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งทำให้มียอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากมาย เชื่อว่า หลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านพ้นไป ประเทศต่าง ๆ จะหันมาให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขมากยิ่งขึ้นเช่น ด้านสถานที่ ด้านบุคลากรแพทย์และพยาบาล ด้านอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านสิทธิและสวัสดิการจากรัฐ เป็นต้น

3. เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านระบบดิจิตอล และเทคโนโลยี สังคมจะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบจากการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตในประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เราจำเป็นต้องเรียนรู้ และใช้มันเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสร้าย ดังนั้นในอนาคต การทำธุรกิจและการจัดการด้านการศึกษา อาจจะมีการพัฒนาเข้าสู่ระบบดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดจากระบบดิจิตอลที่ได้ลงทุนไปแล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สามารถปรับใช้ได้ทันทีหากต้องเผชิญกับวิกฤติที่เลวร้ายอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงของโลกภายหลังจบสิ้นวิกฤติไวรัสโควิด-19 นี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข และด้านระบบดิจิตอล ต่างก็มีผลดีและผลเสีย ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น ดังนั้นการเรียนรู้ การติดตามข่าวสาร และการรู้จักปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น เพราะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นในอนาคต แต่ถ้าเรามีความรู้ และความพร้อมในการรับมือ ก็จะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน