รูปภาพของเบญจมาศ นพรัตน์ศิริ
แม่
โดย เบญจมาศ นพรัตน์ศิริ - เสาร์, 8 พฤษภาคม 2021, 04:47PM
 

แม่

รูปภาพที่เกี่ยวข้à¸à¸‡คำว่าแม่ในภาษาไทยถูกนำไปใช้ในหลายรูปแบบ เช่น เมื่อเราพูดถึงสายน้ำที่ใหญ่และยาวไกลเราเรียกว่า แม่น้ำ” …เมื่อเราใช้กับผู้บัญชาการทหารมากๆ เราเรียกว่า แม่ทัพ”… เมื่อองค์กรหรือบริษัทจัดงานจะมีผู้หนึ่งรับหน้าที่ดูแลรายละเอียดของงานและควบคุมดูแลให้งานนั้นๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เราเรียกผู้นั้นว่า แม่งานและเมื่อหญิงคนหนึ่งคลอดบุตรเราเรียกผู้นั้นว่า แม่คน
ดังนั้นคำว่าแม่ให้ภาพที่อธิบายถึงความยิ่งใหญ่ ความสำคัญ ในบรรดาคำว่าแม่ทั้งหลายคงไม่มีคำไหนที่ให้ความหมายที่ยิ่งใหญ่ สำคัญ และลึกซึ้งเท่ากับ แม่ของลูก
ตามหลักศาสนาพุทธจะเรียกแม่ว่าเป็น พรหมซึ่งแปลว่า ผู้รัก ผู้มีเมตตากรุณา แต่สำหรับคริสเตียนเห็นว่าแม่คือ ผู้สะท้อนพระฉายของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความรักอันปราศจากเงื่อนไข

แม่รักลูกไม่ใช่เพราะน่าตาหรือผิวสี แม่รักลูกได้แม้จะพิการ ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ ได้ระบายภาพความรักของแม่ในหนังสือ รักอย่างไรรักให้เป็นไว้ดังนี้
ในส่วนของแม่นั้น แม่จะให้ความรักแก่ลูกโดยไม่มีเงื่อนไขข้อต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าลูกจะออกมาไม่สมประกอบหรือหน้าตาขี้เหร่แค่ไหนแม่ก็จะรักลูก เพราะความรักที่แม่มีต่อลูกนั้นอยู่เหนือเงื่อนไขข้อต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น แม่ไม่ได้รักลูกเพราะลูกสมควรจะได้รับความรัก แต่แม่รักลูกเพราะลูกเป็นลูกของแม่ จะไม่มีคำพูดประเภท ถ้าลูกทำตัวไม่ดีแม่จะไม่รักลูกเพราะคำพูดดังกล่าวเป็นความรักแบบมีเงื่อนไข
เราเมื่อคลอดจากครรภ์มารดา น้ำตาแห่งความยินดีหลั่งออกมาพร้อมกับความเจ็บปวดขณะคลอดเรา แม่ให้นมจากอก ให้อ้อมกอดไออุ่นขณะที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใคร เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากร้องขอจากแม่ แม่ให้ แม่กอด แม่ปลอบ ไม่ใช่เพราะเราได้ทำดีต่อแม่ แต่แม่ทำให้เพราะแม่ให้โดยปราศจากเงื่อนไข มีกวีบทหนึ่งที่พูดถึงความรักของแม่ว่า
รักใดเล่า รักแม่ เท่าแม่รัก ผูกสมัคร ลูกมั่น มิหวั่นไหว ห่วงใดเล่า เท่าห่วง ดังดวงใจ ที่แม่ให้ กับลูก อยู่ทุกครา ยามลูกเศร้า แม่โศก วิโยคกว่า ยามลูกหาย แม่ห่วง คอยหวลหา ยามลูกมา แม่หมด ลดห่วงใย (หนังสือรักอย่างไรรักให้เป็น)
ถ้าแม่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ในสายตาเราผู้เป็นลูกมากเช่นนี้ ในวันแม่เราลูกๆ ควรปฏิบัติอย่างไร ของขวัญสำคัญที่จะมอบให้ไม่ใช่เพียงดอกไม้หรือสิ่งของ แต่ทัศนคติที่มีต่อแม่ต่างหากที่มีคุณค่า ความกตัญญูรู้คุณที่แสดงออกด้วยใจจริงคือ ของขวัญที่แม่รอคอย
พระธรรมสุภาษิตกล่าวว่า จงให้แม่ที่คลอดเจ้าปลื้มใจสุภาษิต 23:25 ขอให้วันแม่เป็นวันที่ลูกๆ จะตั้งใจไม่สร้างความเดือดร้อน ความปวดร้าว และความผิดหวังมาสู่แม่ แต่จงตั้งใจทำให้แม่ ปลื้มใจ

  มิสเบญจมาศ นพรัตน์ศิริ