รูปภาพของเบญจมาศ นพรัตน์ศิริ
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine)
โดย เบญจมาศ นพรัตน์ศิริ - เสาร์, 8 พฤษภาคม 2021, 04:56PM
 

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine)

วัคซีนปอดอักเสบ หรือ วัคซีนนิวโมคอกคัส (Pneumococcal vaccine) เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumonia ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบที่มีมากกว่า 90 สายพันธุ์ ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ คออักเสบ ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ และอาจลุกลามจนเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ซึ่งปัจจุบันโรคปอดอักเสบสามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรค

อาการของโรคปอดอักเสบ มีอะไรบ้าง?

ไอมีเสมหะ

เจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไอ

หายใจเร็ว หายใจหอบ หายใจลำบาก

มีไข้ เหงื่อออก หนาวสั่น

คลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสีย

อ่อนเพลีย

ผู้สูงอายุอาจมีอาการซึม ความรู้สึกสับสน อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ

เด็กเล็กอาจมีอาการท้องอืด อาเจียน ซึม ไม่ดูดนมหรือน้ำ

ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของอาการจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ อายุและสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย

ใครบ้างมีความเสี่ยงในการติดโรคปอดอักเสบ?

-ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

-เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

-ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำทุกสาเหตุ

-ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

-ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

-ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคหอบหืด เรื้อรัง

วัคซีนปอดอักเสบ มีกี่ชนิด?

· PCV13 ซึ่งครอบคลุมการป้องกันเชื้อ Pneumococcus 13 สายพันธุ์

· PPSV23 ที่สามารถป้องกันเชื้อได้ 23 สายพันธุ์

โดยการฉีดวัคซีนควรฉีดทั้ง 2 ชนิด จะฉีด PCV13 จากนั้นอีก 8 สัปดาห์จะฉีด PPSV23 ซึ่งจะสามารถป้องเชื้อ Pneumococcus ได้ครบและนานอย่างน้อย 5 ปี

ทั้งนี้โรคปอดอักเสบสามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ การเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีความเสี่ยงในการติดโรคดังกล่าว ท่านสามารถเข้ามารับคำปรึกษาและรับวัคซีนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ