รูปภาพของชูเกียรติ ไชยทวีวิวัฒน์กุล
บทบาทของพ่อแม่กับ New Normal Education
โดย ชูเกียรติ ไชยทวีวิวัฒน์กุล - พุธ, 6 เมษายน 2022, 03:18PM
 
-

ถึงแม้จะผ่านช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มาได้สักระยะแล้ว โรงเรียนหลาย ๆ แห่งก็เริ่มเปิดเรียนตามปกติ แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ตราบเท่าที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค การใช้ชีวิตของเราก็ยังไม่อาจเหมือนเดิมได้ 100% โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในโรงเรียน ที่พ่อแม่ไม่อาจรู้เลยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง หากโควิด-19 ยังอยู่กับเราไปเรื่อย ๆ เช่นนี้ ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง คงต้องปรับตัวใหม่อีกหลายครั้ง รวมทั้งอาจต้องมองหาทางเลือก และวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ ในกรณีที่การศึกษายุคก่อนโควิด-19 อาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป

ลองมาดูกันว่า มีสิ่งใดบ้างที่พ่อแม่ยุคโควิด-19 ต้องเตรียมรับมือเพื่อการเรียนรู้ของลูก

เตรียมเวลาให้มากพอหากลูกเรียนออนไลน์

เมื่อพูดถึงการเรียนออนไลน์ นั่นหมายความว่าเด็ก ๆ (และผู้ปกครอง) ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เตรียมสถานที่ที่เหมาะสม การศึกษาค้นคว้าที่ต้องทำด้วยตัวเองมากขึ้น และนี่อาจหมายความว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น แทนบทบาทของครูที่ลดลงไป

นอกจากนี้ การเรียนออนไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน อาจทำให้ครู และบุคลากรส่วนใหญ่ ไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวกับการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปมากนัก ครูอาจไม่มีเวลาได้ตระหนักว่าวิธีการสอนที่ได้ผลดีในห้องเรียน ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (face-to-face) อาจใช้ไม่ได้ผลกับการสอนออนไลน์ เช่น การอธิบายยาว ๆ หรือการให้นักเรียนแต่ละคนอภิปราย วิธีการนี้อาจทำให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ ละความสนใจและเสียสมาธิได้ง่าย

เพราะทุกคนยังใหม่ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ และจำเป็นต้องปรับตัวไปพร้อมกัน พ่อแม่จึงไม่อาจฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ครูผู้สอนได้ ในทางกลับกันบทบาทของพ่อแม่ในการเรียนยุคใหม่จึงต้องจัดสรรเวลา เพื่อดูแล ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเมื่อลูกมีปัญหาติดขัดจากการเรียนออนไลน์ อาจช่วยอธิบายในสิ่งที่รู้ หรือแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม หาเวลาพาลูกไปร้านหนังสือ หรือห้องสมุด เป็นต้น

สร้างทักษะพร้อมปรับตัว ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโควิด-19 ได้ทำให้เราเห็นว่า สิ่งที่แน่นอน และเป็นแบบแผนมายาวนาน ยังเปลี่ยนแปลง และสร้างใหม่ได้ โดยที่เราแทบไม่ทันตั้งตัว ทั้งวิถีชีวิตการทำงาน ไปจนถึงการเรียน หลายคนที่ไม่เคยชินกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวยาก อาจรู้สึกหงุดหงิด ไม่มีความสุข ทั้งนี้ ทักษะการปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับบางคนนั้น ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงข้ามคืน แต่ก็เป็นทักษะล้ำค่าที่มีไว้ก็ไม่เสียหาย ต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร หากมีทักษะนี้ พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ๆ ก็มั่นใจได้ว่า เราจะผ่านทุกการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสง่างาม

เน้นย้ำรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะในขณะที่เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บทบาทของพ่อแม่ในยุค New Normal Education คือ การเน้นย้ำให้ลูกเข้าใจถึงความสำคัญของการรับผิดชอบสังคม สอนให้ลูกตระหนักอยู่เสมอว่าเราอาจเป็นผู้แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวได้ เมื่อไปโรงเรียนหรือพบเพื่อน ๆ ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และระมัดระวังในการใช้ชีวิต ทั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และคนอื่น ๆ

นอกจากนี้ บทบาทของพ่อแม่จึงต้องเป็นแบบอย่างในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เฉพาะเรื่องสุขอนามัยเท่านั้น แต่รวมถึงการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ที่อาจต้องทำแบบทดสอบ หรือทำงานที่ได้รับมอบหมาย แม้ครูจะไม่เห็น แต่ลูกก็ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการลงมือทำงานด้วยตัวเองอย่างซื่อสัตย์ พ่อแม่ให้คำแนะนำได้ แต่ไม่ควรลงมือทำให้ลูก เพราะนั่นหมายความว่าคุณกำลังสอนให้ลูกไม่รับผิดชอบต่อตัวเอง และสังคม

เป็นสื่อกลางสะท้อน Feedback

ในกรณีที่เด็ก ๆ ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน ลูกอาจเผชิญปัญหาติดขัดในการเรียนด้านต่าง ๆ พ่อแม่ควรทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสะท้อน feedback ระหว่างลูกกับคุณครู เช่น เมื่อเห็นว่าลูกมักขาดสมาธิในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจถามลูกว่ามีปัญหาอะไรในการเรียนหรือไม่ คุณพ่อคุณแม่อาจสังเกตการณ์สอนของคุณครูเพื่อประเมินเบื้องต้น ก่อนให้คำแนะนำลูก หากไม่ดีขึ้น อาจแจ้งปัญหาให้คุณครูทราบ หรือในกรณีที่เห็นว่าลูกต้องการความช่วยเหลือในบทเรียนเพิ่มเติม ที่พ่อแม่ไม่สามารถช่วยแนะนำได้ อาจปรึกษาคุณครูของลูกเพื่อขอคำแนะนำ เพราะการเรียนรู้ออนไลน์ จะมีประสิทธิภาพได้ ก็เมื่อทั้งผู้เรียน และผู้สอน รับรู้ feedback ซึ่งกันและกัน

มองทางหาทางเลือกหลากหลาย

เมื่อ New Normal อาจไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ แต่อาจกลายเป็นวิถีชีวิต ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตไปตลอดกาล ระหว่างนี้พ่อแม่อาจมองหาทางเลือกที่หลากหลายทั้งต่อตัวเอง และลูก ทั้งเรื่องงาน ที่การทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ อาจไม่ใช่หนทางที่เหมาะสมอีกต่อไป ลองพิจารณาดูว่างานของคุณสามารถทำออนไลน์ได้หรือไม่ หากไม่ได้มีวิธีปรับเปลี่ยนหรือทางเลือกอื่น ๆ อย่างไรบ้าง

ในเรื่องการเรียนของลูก อาจศึกษาทางเลือกที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ การทำ Home school หรือลงทะเบียนเรียนออนไลน์กับสถาบันทั้งใน และต่างประเทศ พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรเปิดใจว่า การศึกษายุคใหม่ อาจไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาเสมอไป เพราะความรู้มีอยู่ทุกที่ และเข้าถึงได้ไม่จำกัดในโลกออนไลน์ หากลูกมีพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ที่ดี ไม่ว่าการเรียนรู้รูปแบบใดใน New Normal Education ก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน