รูปภาพของอภิชาต อานามนารถ
เทคนิค 5 ประการในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
โดย อภิชาต อานามนารถ - ศุกร์, 8 เมษายน 2022, 12:38PM
 

เทคนิค 5 ประการในการดำรงชีวิตให้มีความสุข ยิ้ม

มนุษย์ เราทุกคนล้วนอยากมีชีวิตที่ดีและมีความสุข แต่ในปัจจุบันมนุษย์ยิ่งนำชีวิตเข้าสู่หนทางแห่งความทุกข์มากขึ้น เพราะการอยากได้ใคร่มี ดังนั้นจึงได้เป็นทุกข์ไม่จบสิ้น คนที่มีความสุข คือคนที่มีความสมหวัง เป็นคนที่สามารถประกอบกิจการงานประสบความสำเร็จตามความปรารถนา มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวหรือวิตกกังวล มีอารมณ์มั่นคง มีความอดทนและมีความสามารถต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ได้ เป็นคนที่ยอมรับความจริงในชีวิต ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม กล่าวโดยสรุป คนที่มีความสุขก็คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นคนที่สามารถปรับตัวได้อย่างดีในการดำรงชีวิตประจำวัน ความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เป็นการมองชีวิต มองตัวเอง และมองผู้อื่น ดังนั้นความสุขจึงเกิดขึ้นได้กับคนทุกชั้นไม่ว่า ผู้ดี มั่งมี หรือ ยากจน ทว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนนั้น ต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงในชีวิตประจำวัน จึงจะเห็นผล เทคนิค 5 ประการต่อไปนี้ อาจจะเป็นแนวทางช่วยนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จตามที่ปรารถนา

1. พยายามรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด คนที่มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ย่อมมีจิตใจร่าเริง สนุกสนาน ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่แข็งแรง ย่อมเจ็บป่วยเสมอ ทำให้มีอารมณ์หงุดหงิด รำคาญใจ ดังนั้นเราจึงควรรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ มีการพักผ่อนเพียงพอ รักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องใช้ ตลอดจนหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ

2. เปิดใจให้กว้าง

การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสงบสุขนั้น คุณจำเป็นต้องเปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นของคนที่คิดแตกต่าง แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่เขาคิดหรือทำก็ตามรวมทั้งเปิดใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในโลกปัจจุบัน และอยู่กับมันอย่างมีความสุข

3. มองว่าความทุกข์คือครู

อย่ามัวนั่งจมอยู่กับทุกข์ และมองว่าความทุกข์เป็นเรื่องเลวร้ายแต่จงมองว่าความทุกข์คือครูที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้พลังแฝงในการเอาชนะความยากลำบากต่างๆ เพื่อก้าวข้ามเรื่องทุกข์ร้อนทั้งหลาย ดังนั้น หากคุณเรียนรู้ที่จะจัดการกับความทุกข์ และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและมีความสุข

4. ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

มนุษย์ทุกคนล้วนเคยทำความผิดมาแล้วทั้งนั้น ไม่มากก็น้อย ไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยทำผิดมาก่อน แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ เมื่อทำผิด เราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้าง ทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ คือ การยอมรับว่าเกิดปัญหา ซึ่งคนส่วนใหญ่มักไม่กล้ามองปัญหา ไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองคือสาเหตุของปัญหา นอกจากปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขแล้ว ก็เหมือนยิ่งไปสร้างปมปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น การกล้าที่จะยอมรับความจริง คือ การเริ่มต้นแก้ปัญหา

5. ต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนทำอยู่

การรู้จักพอใจในงานหรือสิ่งที่ตนทำอยู่ จะทำให้บุคคลนั้นเกิดอารมณ์สนุก ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ทำให้ชีวิตน่าสนใจ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีกำลังใจเข้มแข็งในการต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส ทำให้ชีวิตมีความสุขและสดชื่นอยู่เสมอ

ที่มา : https://sites.google.com/a/technosriracha.ac.th/withyalay-thekhnoloyi-sriracha/thekhnikh-5-prakar-ni-kar-darng-chiwit-hi-mi-khwam-sukh

บทความ ม.อภิชาต อานามนารถ เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ แผนก ธุรการ