รูปภาพของเบญจมาศ นพรัตน์ศิริ
MIS-C (มิสซี) ภาวะแทรกซ้อนหลังหายป่วยโควิดในเด็ก
โดย เบญจมาศ นพรัตน์ศิริ - อาทิตย์, 24 เมษายน 2022, 08:22PM
 

MIS-C (มิสซี) ภาวะแทรกซ้อนหลังหายป่วยโควิดในเด็ก

http://www.theworldmedicalcenter.com/uploads/ckeditor/images/Asset%201(1).png

MIS-C (มิสซี) ภาวะแทรกซ้อนหลังหายป่วยโควิดในเด็ก

ภาวะ MIS-C (มิสซี) Multisystem Inflammatory Syndrome in Children คือ กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่พบในเด็กหลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยจะมีการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกายพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอาการในระบบหัวใจ ปอด ตับ ไต สมอง ผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร

ภาวะ MIS-C (มิสซี) เกิดจากอะไร
ภาวะ MIS-C (มิสซี) ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19โดยตรง แต่เกิดจากการตอบสนองภูมิคุ้มกันมากเกินไปของร่างกาย ทำให้เกิดการอับเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกาย โดยเริ่มมีอาการได้ตั้งแต่ระยะหายจากโรคจนถึงหลังติดเชื้อ 2 – 6 สัปดาห์

อาการภาวะMIS-C (มิสซี)
ภาวะมิสซีจะแสดงอาการในหลายระบบร่วมกัน โดยจะมีอาการลักษณะดังต่อไปนี้

- มีไข้ มากกว่า 38 องศาเซลองศาเซลเซียส

- ระบบผิวหนัง เยื่อบุจะมีอาการ ได้เเก่ ผื่น ตาแดง มือเท้าบวม

- ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย

-ระบบประสาท ได้แก่ ปวดศีรษะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

-ระบบไต ได้แก่ ไตวายเฉียบพัน

-ระบบหัวใจและหลอด

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ผู้ป่วยอาจเริ่มจากมีระบบการหายใจผิดปกติ บางอาการเทียบเคียงได้กับภาวะหัวใจล้มเหลว และพบค่าการอักเสบสูง

ทั้งนี้เด็กที่มีอาการของ ภาวะ MIS-C (มิสซี) เกิดขึ้นอาจทำให้ร่างกายอ่อนแอลงได้อย่างรวดเร็วทุกเวลา และอาจส่งผลให้เป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ เพราะฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตอาการของเด็กๆ ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติดังกล่าว ควรรีบพามาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาทันที

มิสเบญจมาศ นพรัตน์ศิริ