งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ACN Dormitory


แนวปฏิบัตินักเรียนประจำโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
นักเรียนเข้าหอพัก วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแสดงตัวตนนักเรียนประจำ
(Self Declaration Form)