:: แบบฟอร์มต่าง ๆ::
- ใบส่ง/รับ แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง << Download >>
- ใบขออนุมัตินำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงออกนอกสถานที่ << Download >>
- แบบบันทึกการส่งข้อมูล Upload ขึ้น Website << Download >>
- แบบบันทึกขออนุญา่ตใช้้ห้อง Self Access Center << Download >>
- แบบบันทึกการฝ่าฝืนกฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ << Download >>
- แบบบันทึกการขอใช้บริการ Printer ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ << Download >>
- แบบตารางการจองใช้บริการห้อง Self Access Center << Download >>
- แบบประเมินประมาณการความต้องการเทคโนโลยีเพื่อจัดทำแผนพัฒนา << Download >>
   


::Program Download ::
+ MSN 8.0
+ Dictionary 3.0
+ โปรแกรมไล่ยุ่ง
Best Graphic : 1024x768 ,Text Size: medium ,Internet Explorer 5.5,6.0

sboonacn@yahoo.com | ©2005-2006 ICT OF Assumption College Nakhon Ratchasima | 3 St.Mary Rd., Muang Nakhonratchasima 30000 Thailand. : Tel . +66-4429-5300 Ext.777
Design by Mr.Somboon Sukchai