ฝ่ายธุรการ-การเงิน
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองในการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการวันชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนมีรายละเอียด ดังนี้

Read More

 

Contact Us

Address

3 St.Mary rd., Muang Nakhonratchasima 30000, Thailand.

Mobile

089-428-7727