#

 

การดำเนินการสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การดำเนินการสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2564-2565

#

E-MAIL FOR CONTACT

Others contact Tel. 044-341-789 • Mobile 089-428-7727