โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ผ่านมาตรฐาน เรื่อง สถานประกอบการ สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 รับการรับรองโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ♦ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ♦ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ตามมาตร Thai Stop COVID Plus
  •    
  •    

FOR NEW ACN STUDENTS


 

 

ACN : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ฝ่ายบริหาร ปี 2565


ACN SERVICE


ประชาสัมพันธ์ACN PUBLICATION ONLINE

ACN Publication Online


ACN Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACN PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACN Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา