♦  ประกาศเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมจากทางโรงเรียน ดังนี้   ♦  กิจกรรมดูแลนักเรียนปฐมวัย ก่อนเรียนฤดูร้อน  ♦  กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง และประกาศผลสอบทุกระดับชั้น  ♦  กิจกรรมทักษะประสบการณ์พิเศษภาคฤดูร้อน 
  •    
  •    

FOR NEW ACN STUDENTS


 

 

ACN : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2564


ACN SERVICE

ประชาสัมพันธ์
ACN PUBLICATION ONLINE

ACN Publication Online


ACN Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACN PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACN Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา