โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ผ่านมาตรฐาน เรื่อง สถานประกอบการ สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 รับการรับรองโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ♦ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ♦ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ตามมาตร Thai Stop COVID Plus
 

FOR NEW ACN STUDENTS


 

 

ACN : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ฝ่ายบริหาร ปี 2565


ACN SERVICE


ประชาสัมพันธ์ACN Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACN PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACN Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา