♦  กำหนดการรับสมัครนักเรียน   ♦  1 พ.ย.62 - 16 ม.ค.63  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร   ♦  18 ม.ค.63  สอบคัดเลือก   ♦  20 ม.ค.63  ประกาศสอบคัดเลือก   ♦  21-22 ม.ค.63  มอบตัวนักเรียนใหม่   ♦  25 มี.ค.-30 เม.ย.63  เรียนภาคฤดูร้อน   ♦  18 พ.ค.63  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

ACN : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2562


ACN SERVICE

ประชาสัมพันธ์
ACN CALENDAR

ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2562

ACN PUBLICATION ONLINE

ACN Publication Online


ACN Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACN PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACN Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา