รูปภาพของอนุชา วาปีโส
แค่ขยับก็เท่ากับสุขภาพ
โดย อนุชา วาปีโส - พุธ, 23 เมษายน 2014, 08:25AM
 
 

แค่ขยับก็เท่ากับสุขภาพ

 

 

การมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็พึงปรารถนาที่จะมี ก่อนอื่นเราก็ควรจะเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของคำว่า "สุขภาพ" กันก่อน ว่าสุขภาพนั้นมีความหมายว่าอย่างไร และคุณเข้าใจความหมายของคำว่าสุขภาพที่ถูกต้องแล้วหรือยัง ??

 

สุขภาพ มีความหมาย 3 ประการ คือ 1. ความปลอดภัย (Safe)
2. ความไม่มีโรค (Sound)
3. ความปลอดภัย และไม่มีโรค (Whole)
ดังนั้น "สุขภาพ" จึงหมายถึง "การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในทุกส่วนของร่างกาย มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้มีสุขภาพดีถือว่าเป็นกำไรของชีวิต เพราะทำให้ผู้เป็นเจ้าของชีวิตดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้" นั่นเอง

 

การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องยาก การขยับเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างหนึ่ง ถ้าการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยมีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเช่น ที่บริเวณขา แขน หลัง เป็นต้น ทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติขณะพัก การขยับหรือการเคลื่อนไหวร่างกายมีผลทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงทันที เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น หายใจเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น และในระยะยาวทำให้ร่างกายปรับตัว ส่งผลดีต่อสุขภาพ

 

การขยับหรือการเคลื่อนไหวออกกำลังกายต่ำสุดนั้นไม่มี หากแต่ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย

 

ของแต่ละคนนั้นหมายความว่ามีการขยับบ้างดีกว่าไม่ขยับเลย การขยับมากขึ้นถึงระดับหนึ่งดีกว่า

 

ทำเพียงเล็กน้อย ดังนั้น สำหรับท่านที่ไม่ค่อยขยับก็ขยับให้มากกขึ้นอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอใน

 

กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจำวัน  

 

 หลักการที่สำคัญของการเคลื่อนไหวออกแรงออกกำลัง คือ การเริ่มต้น ต้องทำอย่างเบาๆช้าๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ จนสามารถทำได้ ๓๐ นาที จากนั้นจึงเพิ่มความหนักหรือความเร็วของการทำกิจกรรมทำน้อยดีกว่าไม่ทำ ทำมากได้ประโยชน์มาก พึงระลึกว่าไม่จำเป็นต้องทำอย่างรุนแรง ทำระดับปานกลางก็พอเพียงต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยสูง การเคลื่อนไหวร่างกาย แค่ขยับ เท่ากับสุขภาพ ผลที่ได้เป็นของคนที่ขยับตัว ถ้าขยับเร็วก็ได้ สุขภาพดีเร็ว ขยับช้าก็ได้สุขภาพช้า แต่ดีกว่าไม่ขยับอะไรเลย เช่นการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ การเดินไปเปลี่ยนช่องสัญญาณโทรทัศน์แทนการใช้รีโมทคอนโทน การกวาดบ้าน ถูบ้านแทนแจ๋วที่ขอลากลับบ้าน การเช็ดรถล้างรถเองแทนการจ้างล้างรถ มีตังเก็บ สุขภาพดีอีด้วย คุณลองแล้วหรือยัง

 

คงไม่ต้องบอกคุณนะ...ว่าคุณขยับเพื่อใคร

 

 

ที่มา นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ : 337 เดือน/ปี : มิถุนายน 2007

 

 

ม.อนุชา วาปีโส งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริการ