รูปภาพของจุฑารัตน์ ศรีวิโรจน์
การบริการด้วยใจ
โดย จุฑารัตน์ ศรีวิโรจน์ - ศุกร์, 10 เมษายน 2015, 10:26PM
 
 

บทความ การบริการด้วยหัวใจ

 

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้มีความอดทน การทำงานทุกอย่าง ที่เราอุทิศตนไปแล้วถ้าเราได้รับยกย่องกลับมาในเดี๋ยวนั้น มันก็ไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับเราลงแรงทำงาน ถ้าเราได้ค่าจ้างตอบแทน ก็จบกันไป แต่ถ้าทำงานแล้ว ไม่ได้ค่าจ้างหรือคำสรรเสริญ สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นกำไรของเราที่ฝากไว้ ยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ล้วนปรับตัวอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งหน่วยงานภาคราชการก็ต้องมีการปรับตัวเช่นกัน หนึ่งในการปรับตัวเพื่อช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันก็คือ การปรับตัวเรื่องของการบริการนั่นเอง

 

  เนื่องจากในยุคนี้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ทฤษฏีใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งแนวความคิดที่เปลี่ยนไปมีดังนี้ เมื่อก่อนหน่วยงานส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับ การตลาด แต่ยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องของ บริการ โดยเน้นลูกค้าที่ใช้บริการตลอดชีพ ไม่ใช่เพียงแค่ใช้บริการครั้งแรกและครั้งเดียว เน้นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกับลูกค้า(ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในงานบริการหรือสินค้าของเรา) การบริการจึงเป็นจุดขายของธุรกิจในยุคปัจจุบันและยุคอนาคต
  เนื่องจากในยุคของการแข่งขัน ลูกค้ามีความสำคัญมาก สำคัญจนกระทั่งมีคำกล่าวว่า ไม่ควรคิดว่าลูกค้าจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยธุรกิจเรา เราต่างหากที่ต้องพึ่งพาอาศัยลูกค้า

 

  สำหรับสิ่งที่งานบริการควรต้องปรับตัวในศตวรรษนี้ก็คือ

 

- การบริการจะต้องมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
- การบริการ จะต้องเน้นที่ ความคุ้มค่า เน้นเรื่องของคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับราคา
- การบริการจะต้องเน้นที่ตัวคุณภาพและความสามารถของผู้ให้บริการ

 

  สุดท้ายขอฝากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีความอดทน การทำงานทุกอย่าง ที่เราอุทิศตนไปแล้วถ้าเราได้รับยกย่องกลับมาในเดี๋ยวนั้น มันก็ไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับเราลงแรงทำงาน ถ้าเราได้ค่าจ้างตอบแทน ก็จบกันไป แต่ถ้าทำงานแล้วไม่ได้ค่าจ้างหรือคำสรรเสริญ สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นกำไรของเราที่ฝากไว้

 

 มิสจุฑารัตน์ ศรีวิโรจน์
    งานโภชนาการ