รูปภาพของรัตนา วงษ์พุฒ
7 วิธี...มีสุขภาพจิตดีๆ ในที่ทำงาน
โดย รัตนา วงษ์พุฒ - พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015, 12:26PM
 

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการที่คล้ายคลึงกันคือความต้องการใน การดำรงชีวิต และความต้องการทางด้านจิตใจซึ่งในที่นี้เราคงไม่ได้เอ่ยถึงรายละเอียดของการดำรงชีวิต ( ปัจจัย 4) ที่เราคงจะพอทราบดีกันอยู่แล้ว ส่วนทางด้านจิตใจนั้นแม้อาจจะดูไม่มีส่วนต่อการดำรงชีวิตแต่มันคือส่วนที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่อย่างมีความสุขคนเรามักต้องการความมั่นคงปลอดภัย ต้องการเพื่อนพ้อง ต้องการมีชื่อเสียงต้องการการยอมรับ การทำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ซึ่งการจะทำให้ผู้อื่นยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเราย่อมเกิดได้จาก ความดี การทำงาน ซึ่งสำหรับบางคนนั้นหมายถึงการทำงานที่หนักหนาเพิ่มขึ้นเมื่อพูดถึง ‘ คนกับงาน ’ เราสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ งานที่ชอบทำ และงานที่จำเป็นต้องทำ ซึ่ง 2 สิ่งนี้มีผลต่อสุขภาพจิตในการทำงานอย่างยิ่ง และหากใครที่จำเป็นต้องทำงานใด โดยไม่มีความชอบรวมอยู่เลยแถมยังมาเจอสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ดีต่อ
สุขภาพจิตแล้ว ทั้งจิตใจและผลของงานก็คงแย่ตามไปด้วยแน่นอน
ดังนั้นหากใครที่รู้สึกว่าไฟในการทำงานลดลงเพราะความรู้สึกมาบั่นทอน ลองทำตามวิธีต่อไปนี้ดู เพื่อจะช่วยกอบกู้สติให้กลับมาทำงานได้เต็มที่อีกครั้ง

1. หมั่นสร้างความภูมิใจในหน้าที่การงานของตนเอง
แม้ว่างานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้จะเป็นงานที่เราจำเป็นต้องทำ แต่ไม่ใช่งานที่เราคิดว่านี่คือตัวเราเราก็ควรจะหาข้อดี เพื่อมาสร้างความภูมิใจในหน้าที่การงานที่ทำเพื่อที่เราจะได้ทำงานนั้นๆ อย่างมีความสุข ซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่ ในที่นี้หมายถึงตั้งใจทำงานนั้นๆ อย่างเต็มที่ไม่วอกแวก เพราะเห็นแก่อานิจสินจ้างจนทำให้เราสูญเสียความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานของตัวเอง
2. คิดริเริ่มใหม่ๆ หาวิธีสนุกสนานมาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ
หมั่นคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับงานที่ทำเพราะนอกจากงานจะพัฒนาไปข้างหน้าแล้ว สมองของเรายังได้ทำงานอยู่ตลอดนั่นจะส่งผลให้เรามีความรู้สึกผูกพันกับงาน และอยากทำมันให้สำเร็จอยู่เสมอด้วย
3. สร้างมิตรในที่ทำงาน ไม่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นที่ตั้งไปทั้งหมด
ต้องหัดฟังความคิดเห็นของคนอื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างบ้างอย่าใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่หรือใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคนอื่นไปเสียหมด เพราะบางครั้งงานที่เราทำกับสิ่งที่เขาทำอาจจะไม่เหมือนกัน ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาทำไม่ได้เต็มที่ ควรจะทำงานของตนเองให้ดีที่สุด การมองโลกในแง่ดีเอาใจใส่คนรอบข้างบ้าง จะทำให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งๆที่มีคนมากมายอยู่ในออฟฟิศ
4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ เพื่อช่วยให้คลายเครียดและไม่ปล่อยให้งานค้างมากเกินไป
การสร้างบรรยากาศในที่ทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญทั้งบรรยากาศทางด้านจิตใจและบรรยากาศของที่ทำงาน หากเราเดินเข้ามาในออฟฟิศที่สะอาดตกแต่งสวยงาม อากาศถ่ายเทสะดวก และพบกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมงานนั่นก็ย่อมดีกว่าออฟฟิศที่มีแต่คนป่วย นั่งทำงานหน้าดำคร่ำเครียดและใส่หน้ากากเข้าหากัน คอยทิ่มแทงกันข้างหลังเป็นแน่ดังนั้นควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยากเห็นบรรยากาศในที่ทำงานแบบไหนก็ควรเริ่มสร้างจากตัวเองเสียตั้งแต่ตอนนี้

5. ทำงานให้เร็ว เหนื่อยน้อยและมีคุณภาพที่สุด
การที่เรารีบทำงานที่ได้รับมอบหมายมาทันทีและไม่ได้มุ่งที่จะแข่งความก้าวหน้ากับคนอื่นๆ ย่อมไม่ก่อให้เกิดความริษยาที่นำมาซึ่งการขาดความสามัคคี จนไม่สามารถประสานงานกันได้ ย่อมทำให้เราทำงานได้อย่างราบรื่นเหนื่อยน้อยลง เพราะมีคนมากมายพร้อมจะช่วยทำในสิ่งที่เราถนัดน้อยหน่อยและงานชิ้นนั้นๆ ก็จะเสร็จอย่างมีคุณภาพได้เร็วตามกำหนด
6. น้ำใจ มีมารยาท พูดจาไพเราะอ่อนหวาน หรือหามุขตลกมาช่วยคลายเครียดบ้าง
เรื่องนี้สำคัญเพราะน้ำใจ และการพูดจากันดีๆย่อมส่งผลถึงจิตใจคนที่ทำงาน ให้เกิดความอ่อนโยนเข้าหากันและบางครั้งเรื่องตลกก็ช่วยละลายพฤติกรรมคนที่มาจากต่างที่ให้เข้าหากันได้รวดเร็วขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีมอย่างยิ่ง
7. แบ่งเวลาให้งานกับครอบครัวอย่างลงตัว ไม่คร่ำเคร่งจนเกินไป
ทำงานหนักแล้ว เราก็ควรจะมีเวลาว่างให้กับครอบครัวพักผ่อนและถ่ายเทความสนใจให้แก่กัน เพื่อความสุขในครอบครัวเพราะสิ่งนี้จะส่งผลมาถึงประสิทธิภาพในการทำงานของเราด้วย

จาก มิสรัตนา วงษ์พุฒ

http://www.all-magazine.com/ColumnDetail/allColumDetail/tabid/106/articleType/ArticleView/articleId/387/7--.aspx