รูปภาพของราชินทร์ ประสิทธิ์
P-S-Y-C-H-O หลักในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
โดย ราชินทร์ ประสิทธิ์ - จันทร์, 7 มีนาคม 2016, 09:48AM
 

 

P-S-Y-C-H-O หลักในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

คนเราคงไม่มีใครเกิดมาแล้วจะสามารถอยู่บนโลกใหญ่กว้างนี้ได้คนเดียว ทุกคนล้วนต้องพึ่งพากันเสมอ ยิ่งการทำงานแล้วนั้นเราไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้เลย แน่นอนว่าในขั้นตอนการทำงานทุกอย่างต้องมีการติดต่อสื่อสารและระดมความคิดร่วมกับผู้อื่นๆ เพื่อสร้างชิ้นงานออกมาให้มีความสร้างสรรค์ที่สุด การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือที่เราเรียกกันว่าทีมเวิร์คจึงเป็นอะไรที่หลีกหนีไม่ได้เลย แต่วันนี้JobThai.com จะมาบอกว่าอย่ากลัวการทำงานร่วมกับคนอื่นไปเลย เรามีหลักการง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้

Positive Thinking คิดแต่ทางบวก ถ้าคุณสามารถปรับความคิด ทัศนคติของตัวคุณเองโดยให้มองโลกในทางบวกไว้เสมอ คุณก็จะมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่กำลังทำอยู่

Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ  ถ้าคุณทำงานด้วยรอยยิ้ม คุณก็จะทำงานอย่างมีความสุขและทำให้คุณพร้อมจะรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา 

Yours จริงใจให้กัน ถ้าคุณพร้อมที่จะอาสาช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอ คุณก็จะได้รับการแสดงออกจากคนอื่นทั้งความคิดและการกระทำจากบุคคลรอบข้างตัวคุณด้วยความเต็มใจ

Compromise สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม  ถ้าคุณสร้าง Win-Win Situation ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ คุณก็จะได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของกลุ่มคุณเอง

Human Relations สัมพันธ์ที่ดี ถ้าคุณสร้างมิตรผูกพัน ทักทายกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่รู้จักและที่ไม่รู้จัก คุณก็จะมีเครือข่ายมากมายและได้รับการยอมรับพร้อมความช่วยเหลือจากบุคลอื่นอยู่ตลอดเวลา

Oral Communication สื่อสารชัดเจน ถ้าคุณพึงตระหนักไว้เสมอว่าข้อมูลที่คุณกำลังสื่อออกไปนั้น ควรจะต้องชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณก็จะไม่เกิดความขัดแย้งหรือปัญหาในการทำงานร่มกับผู้อื่น งานที่ออกมาก็ถูกต้องชัดเจน 

เราอยากจะบอกคุณว่าการทำงานเป็นทีมนั้นสำคัญมากเพื่อให้งานออกมาประสบความสำเร็จ คุณต้องมองตัวเองแล้วพัฒนาตามหลัก “P-S-Y-C-H-O” มันจะทำให้คุณพร้อมทำงานเป็นทีมขึ้นเยอะ!

 

https://blog.eduzones.com/jobthai/140087