รูปภาพของจุฑารัตน์ ศรีวิโรจน์
บทความเรื่อง อนาคตของชาติเริ่มเสื่อมลง
โดย จุฑารัตน์ ศรีวิโรจน์ - พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016, 01:51PM
 
 

บทความ เรื่อง อนาคตของชาติเริ่มเสื่อมลง

 ในปัจจุบัน เทคโนโลยี การสื่อสาร ทันสมัย  เจริญก้าวหน้า แต่ทำไมคนเรา จึงไม่เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พากันนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด ทำให้เกิดปัญหาทางด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านสติปัญญา ด้านสุขภาพ ปัญหาครอบครัว และอื่น ๆอีกมากมายตามมา เช่น
 ในยุคใหม่ พ่อแม่ให้ลูกใช้มือถือตั้งแต่เด็ก ปล่อยให้ลูกเล่น จนติดเป็นนิสัย ทำให้เด็กคิดไม่เป็น แก้ปัญหาไม่เป็น ว่างก็เล่นเกมส์ เล่นเฟสบุ๊ค เล่นไลน์กัน ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ หาแฟนกันทางออนไลน์ จนกระทั่งตกเป็นเหยื่อของนักมิดฉาชีพ เสียอนาคตไป
  ขอยกตัวอย่าง หลานของแฟนดิฉัน พ่อแม่ส่งเรียนโรงเรียนนานาชาติ ที่กรุงเทพฯ อยู่ชั้น ม.3 หลังเลิกเรียน หรือวันเสาร์- อาทิตย์ อยู่แต่ในห้อง เล่นเกมส์ทั้งวัน พ่อแม่บอกสอนไม่ฟัง จึงปล่อย จนกระทั่ง-
เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้านสมองช้า เฉื่อยชา นั่งเหม่อ ด้านร่างกายผอม ไปเรียนต่อ ม.4 ไม่ได้ จึงให้พักการเรียน เว้นไป 1 ปี ให้กลับมาเรียนที่พิมาย แต่การเรียนก็ไม่ดีขึ้น

 

 “วัยเรียน หรือวัยเด็ก” เป็นวัยที่เป็นทรัพยากรของชาติในภายหน้า

 

เฉพาะวัยนี้ พยายามที่จะค้นหาความรู้ ยิ่งในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารทำอย่างรวดเร็ว บางคนก็ค้นพบตนเองในทางที่ถูกต้อง บางคนกลับหันเหไปในทางที่ผิด ทำให้เป็นบ่อเกิดของปัญหาที่เราเห็นในปัจจุบัน
 
ถ้าจะวิเคราะห์ถึงปรากฎการณ์ของความรุนแรงทางเทคโนโลยี ที่จะเกิดขึ้นกับวัยนักเรียนในขณะนี้ คิดว่า คงจะมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ สภาพครอบครัว สภาพสังคมต่าง ๆ
ที่เป็นตัวหล่อหลอมพฤติกรรมของวัยเรียน สื่อต่าง ๆ ภาพยนต์ วีดีโอ เกม ที่ล้วนมีผลต่อความรุนแรง เข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึก โดยที่เราเองไม่รู้ตัว
 สิ่งสำคัญที่สุดที่จะบ่งชี้ถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นก็คือ ครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลสำคัญที่สุด ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่น ครอบครัวจะเป็นหน่วยพื้นฐานที่คอยเสริมสร้างประสบการณ์ของเด็กเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวจะยุ่งยาก สลับซับซ้อนมากขึ้น และมักจะเกิดปัญหาขัดแย้งกันเสมอ ๆ เราจะสังเกตได้ง่าย ๆ ว่าวัยรุ่นเริ่มมีความรู้สึกอยากเป็นอิสระ ไม่อยากให้ใครมาบังคับ และต้องการเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้นส่วนสำคัญที่สุด คือ พ่อ แม่ ที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก แต่ควรให้คำปรึกษาที่ดี เพราะเด็กวัยนี้ ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ
 โดยทั่วไปแล้ว เด็กวัยรุ่นมักจะเกิดความขัดแย้งกับพ่อแม่เสมอ ทำให้หันเหชีวิตไปหาเพื่อนเป็นส่วนใหญ่

 

เรียบเรียงโดย มิสจุฑารัตน์ ศรีวิโรจน์ งานโภชนาการ/ขายชิพ ฝ่าย บริหารทั่วไป