รูปภาพของนภัสกรณ์ จำปาทอง
การออกกำลังกายอย่างปลอดภัย
โดย นภัสกรณ์ จำปาทอง - อังคาร, 2 พฤษภาคม 2017, 02:27PM
 

การออกกำลังกายอย่างปลอดภัย

แนวทางการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย

1.การเลือกอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

· การเลือกรองเท้าให้เหมาะกับการออกกำลังกาย เมื่อจะออกกำลังกายอะไร ควรจะเลือกรองเท้าสำหรับการออกกำลังกายชนิดนั้น เช่นรองเท้าวิ่ง รองเท้าสำหรับการเล่นกีฬาต่างๆ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือการได้รับอันตราย

· เสื้อผ้าที่ใส่ต้องเหมาะกับการออกกำลังกาย และสภาวะแวดล้อม ในการออกกำลังกายในกลางแจ้งที่อบอ้าว เสื้อควรจะบางและระบายอากาศได้ดี

· หากจะออกกำลังกายโดยการยกน้ำหนัก ก็ต้องเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย

2.การออกกำลังกายอย่างสมดุล

ในการออกกำลังจะต้องเลือกการออกกำลังหลายๆแบบ เพื่อป้องกันการออกกำลังแบบใดแบบหนึ่งมากเกินไป และลดความเบื่อในการออกกำลังกาย การออกกำลังจะต้องประกอบไปด้วย การยืดหยุ่น การออกกำลังเพื่อให้หัวใจแข็งแรง การออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง การออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อทนต่อการออกกำลัง

3.การอบอุ่นร่างกาย

การอบอุ่นร่างกายจะเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อ หัวใจ และหลอดเลือดให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกาย อ่านที่นี่

4. การยืดกล้ามเนื้อ

การยืดกล้ามเนื้อเป็นการยืดกล้ามเนื้ออย่างช้าๆเพื่อให้กล้ามเนื้อยืดและมีความผ่อนคลาย การยืดกล้ามเนื้อ

5. ให้เวลากับการออกกำลังกาย

จะยืดจนกล้ามเนื้อตึงและค้างไว้ 10-20 นาทีขณะเดียวกันก็หายใจเข้าออกช้าๆเพื่อให้ความดันโลหิตลดลงและเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมอง

6. ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

การดื่มน้ำอย่างเพียงพอจะป้องกันการขาดน้ำ การเป็นลมแดด ก่อนออกกำลังกาย 15 นาทีให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้ว หลังออกกำลังกายให้ดื่มน้ำ 1 แก้ว ทุก 20 นาทีในขณะออกกำลังกายให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้ว

7. การอบอุ่นร่างกาย

เมื่อจะเลิกออกจะต้องอบอุ่นร่างกายโดยการลดความแรงลงให้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที อย่าหยุดออกกำลังทันทีทันใด

8. ก่อนออกกำลังกายจำเป็นต้องตรวจร่างกายหรือไม่

ถ้าหากท่านได้เตรียมความพร้อมที่จะออกกำลังกายแล้ว อยากจะฟิตร่างกายท่านสามารถทำได้ทันทีท่านควรจะอ่านเรื่อง ก่อนออกกำลังกายจำเป็นต้องตรวจร่างกายหรือไม่หรือหากเกิดอาการดังต่อไปนี้ต้องปรึกษาแพทย์

· ถ้าหากท่านอายุมากกว่า 45 ปี

· มีโรคความดันโลหิตสูง

· มีโรคเบาหวาน

· มีโรคไขมันในเลือดสูง

· สูบบุหรี่

· ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ

· มีอาการเจ็บหน้าอก หรือเหนื่อยง่าย

· มีอาการหน้ามืด

ปัจจัยเสี่ยงของการได้รับอุบัติเหตุขณะออกกำลังกาย

· ระยะเวลา ความหนัก และความถี่ของการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการออกที่เพิ่มเร็วเกินไป

· สภาพอากาศที่ร้อน หรือเย็นไป

· ใช้อุปกรณ์ออกกำลังที่ไม่เหมาะสม

· เคยได้รับอุบัติเหตุมาก่อน

· สูบบุหรี่ หรือไม่ได้ออกกำลังกาย

· ร่างกาย กล้ามเนื้อ หัวใจไม่แข็งแรง

ดังนั้นหากท่านมีสภาพดังกล่าวควรจะเพิ่มการออกกำลังที่ละน้อย

มิสนภัสกรณ์ วงษ์ยี่หวา