รูปภาพของชัญญานุช บางปา
การเลือกของเล่นให้เด็ก
โดย ชัญญานุช บางปา - พุธ, 18 เมษายน 2018, 12:59PM
 

การเลือกของเล่นให้เด็ก

ของเล่นนั้นมีความสำคัญในการพัฒนาในหลายด้านอย่างเช่นอารมณ์ สติปัญญาของเด็ก รวมถึงด้านร่างกายด้วย หากได้รับของเล่นที่มีความเหมาะสมจะทำให้เกิดทักษะและพัฒนาการในทางที่ดีและรวดเร็ว ดังนั้นแล้วของเล่นจึงมีความสำคัญ และในปัจจุบันเองของเล่นมีมากมายให้เราได้เลือกสำหรับเด็ก เป็นสินค้าที่มีความล้อตาล้อใจให้กับเด็กที่ต้องอ้อนให้ซื้อ ในบางครั้งของเล่นที่เอาไปนั้นอาจจะเป็นอันตรายและไม่มีประโยชน์สำหรับเด็กก็มีมาก ของเล่นที่มีประโยชน์และดีไม่จำเป็นราคาต้องแพง หรือแม้กระทั่งทำเองโดยหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาทำก็เสริมพัฒนาการให้กับเด็กได้

นอกจากนั้นแล้ว การที่จะเลือกของเล่นให้กับเด็กๆนั้นหากพบว่าของเล่นที่ไม่มีประโยชน์ควรที่จะชี้แจ้งให้เด็กทราบถึงเหตุผลที่ไม่ควรเล่นของเล่นเหล่านั้น เนื่องจากบ้านเราเองมีของเล่นที่มากมายก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีมาตรฐานในการรองรับในด้านความปลอดภัย ทำให้ของเล่นที่ได้มานั้นมีสารพิษและเป็นอันตรายไม่มีความแข็งแรง ทั้งวัสดุที่ใช้มีความคม แหลม เป็นอันตรายทำให้เด็กบาดเจ็บอีกด้วย นอกจากนั้นความเหมาะสมในการเลือกซื้อ ต้องซื้อโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางเป็นสำคัญ ไม่ใช้ผู้ปกครองเป็นสำคัญ ทั้งในเรื่องเพศ อายุ และความสนใจของเด็ก และอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกของเล่นที่ให้การศึกษามากไปก็จะไม่ดีควรที่จะเป็นของเล่นที่มีความบันเทิงไปด้วย

หลักในการเลือกซื้อของเล่นให้เหมาะสม

การเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับวัยนั้นจะช่วยให้มีพัฒนาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของจิตนาการ การประติสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่สามารถเล่นด้วยกันได้ ของเล่นนอกจากเห็นด้วยตาแล้วต้องสามารถสัมผัสได้ โดยการในแต่ละวัยควรเลือกให้เหมาะสมดังนี้

· ของเล่นเด็กเล็ก จะเป็นเด็กที่ยังเดินไม่แข็งแรง ไปจนถึงก่อนอนุบาล ก่อนอื่นเด็กในวัยนี้มักเอาของเล่นหยิบเข้าปาก จับมาอมเล่นบ้าง ของเล่นจึงต้องมีความสะอาดและไม่มีความแหลมคม มีความปลอดภัยให้มากที่สุด ของเล่นในวัยนี้ควรมีความหลากหลาย ไม่ซ้ำกันบ่อย เพื่อให้เด็กมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยควรที่จะอ่านหนังสือให้ฟังบ่อยๆ สมุดภาพและเล่ารายละเอียดของภาพเป็นเรื่องๆ หรือการให้ดินสอเพื่อวาดเขียน

· ของเล่นเด็กชายเล็ก สำหรับของเด็กชายจะต้องเน้นของเล่นที่มีเอกลักษณ์ของชาย ไม่ว่าจะเป็นรถของเล่น เครื่องบิน หุ่นยนต์ เด็กวัยนี้เดินได้ดีและวิ่งได้แล้วจึงเป็นของเล่นที่สามารถให้เด็กวิ่งไล่ตาม อย่างเช่นรถที่วิ่งด้วยถ่าน

· ของเล่นเด็กหญิงเล็ก จะแสดงถึงความอ่อนโยน อย่างเช่น ตุ๊กตา ดินสอภาพวาด อุปกรณ์แต่งตัว หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เด็กชอบ

· ของเล่นเด็กโต สำหรับเด็กโต ควรจะเป็นของเล่นที่สามารถเล่นได้เสมือนจริง อย่างเช่นรถนั่ง จักรยาน การแตะบอล การอ่านหนังสือเพื่อให้เด็กสามารถรักการอ่านได้เมื่อตอนโต เด็กโตนั้นเริ่มที่จะสนใจอะไรเป็นพิเศษหลายอย่างที่มีความสนใจเป็นของตัวเอง อาจจะต้องให้ของเล่นที่เขาต้องการตามที่สนใจ บางคนชอบรถบังคับ บางคนชอบเครื่องมือช่าง ดินน้ำมัน การตกแต่งเสื้อผ้า อุปกรณ์สำหรับแพทย์ที่เป็นของเล่นเป็นต้น

ข้อสำคัญในการพิจารณาในการเลือกของเล่น

1. ความปลอดภัย ความปลอดภัยควรเป็นอันดับแรกในการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด ความแข็งแรง สารพิษที่สามารถเจือปนในของเล่นเด็ก ความแหลมคม จะทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บและเป็นอันตราย

2. ของเล่นที่เป็นพิษ พิษที่ว่ามักจะได้จากสีของเล่นที่ไม่ได้รับมาตรฐานแต่สำหรับคนทั่วไปนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้เล่น อย่างเช่น สารตะกั่ว สังกะสี โลหะหนัก ควรเลือกใช้ของเล่นจากผู้ผลิตที่ได้รับการเชื่อถือ

3. ความสะอาด ความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากง่ายในการดูแลความสะอาด และมั่นทำความสะอาดบ่อยๆ

4. เล่นได้ทั้งครอบครัว ต้องเป็นของเล่นที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับเด็กโดยเล่นได้ทั้งครอบครัว ในขณะเล่นจะอธิบายเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กคิดและจิตนาการไปด้วยได้

5. เป็นของเล่นที่สนใจ เป็นของเล่นที่เด็กนั้นมีความสนใจ

6. มีความเหมาะสม ทั้งเพศและวัยของเด็ก

ที่มา : http://www.krabork.com/2015/05/25/