รูปภาพของช่อลดา โทอื้น
สิ่งดี ๆ ที่หลวงตาบอก
โดย ช่อลดา โทอื้น - จันทร์, 29 เมษายน 2019, 01:40PM
 

สิ่งดี ๆ ที่หลวงตาบอก

ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ร่วมทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งและได้รับหนังสือธรรมะมาจำนวน 3 เล่ม ชื่อเรื่องว่า สิ่งดี ๆ ที่หลวงตาบอก” ข้าพเจ้ามักจะหยิบมาอ่านก่อนนอน ซึ่งหนังสือทั้ง 3 เล่มนี้ ได้ให้ข้อคิดอะไรมากมายในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกผ่อนคลาย และปล่อยวางกับปัญหา หรือเรื่องหงุดหงิดใจต่าง ๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องเพื่อน หรือปัญหาเรื่องหน้าที่การงาน ข้าพเจ้าเลยอยากจะรวบรวมคำสอนดี ๆ จากหนังสือดังกล่าว มาแบ่งปันให้กับทุก ๆ คน ได้นำไปใช้กัน

เนื้อหาในหนังสือทั้ง 3 เล่มนี้ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของหลวงตาหลาย ๆ รูป เกี่ยวกับการสร้างกรรมดี และกรรมไม่ดี ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ภายใต้การรู้จักหรือการเข้าใจต่อสิ่งที่เป็นสัจธรรมของชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าหลาย ๆ ข้อคิดหรือคำสอนที่หลวงตาให้มา มันช่วยทำให้เรามีสติ ถ้าเรารู้ และเข้าใจไว้บ้าง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือ หรือ ลด ละ เลิก บางอย่าง ก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น และมีความสุขมากขึ้น สิ่งดี ๆ ที่หลวงตาบอก ที่ข้าพเจ้าพอจะรวบรวมได้ มีดังนี้

1. คนทุกคนไม่มีอะไร ไม่ได้เป็นอะไร และไม่ได้ ได้อะไร ในโลกนี้เราอยู่ด้วยสิ่งสมมติทั้งนั้น สมมติว่าเป็นสิ่งนั้น สมมติว่ามีสิ่งนี้ ความจริงคือไม่มีอะไรที่ยั่งยืน ย่อมมีเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลาง และมีความแตกสลายไปในที่สุด

2. เราทุกคนวนเวียนอยู่ใน “วัฏฏะของชีวิต” ที่เกิดจากกิเลส กรรม และวิบากกรรม กิเลสคือความรู้สึกที่เกิดจากตัณหา แล้วกลายเป็นโลภะ โทสะ และโมหะ เมื่อเกิดแล้วหยุดไม่ได้ ก็เกิดกรรม (การกระทำ) แล้วก็เกิดวิบากกรรมตามมาในภายหลัง (ผลของการกระทำ) จึงเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่า “ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น” หรือ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นั่นเอง

3. ตั้งแต่เราเกิด เราอ่านหนังสือมาก็หลายเล่ม แต่ไม่เคยอ่าน “หนังสือเล่มใน” กันเลย หนังสือเล่มใน ก็คือ ตัวของเราเอง ให้เรารู้จักอ่านใจของตัวเอง เพื่อจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริง ว่าเป็นคนเช่นไร “มองตัวเองให้ออก บอกตัวเองให้ได้ ใช้ตัวเองให้เป็น” จึงจะเกิดประโยชน์

4. เพื่อนแท้ ที่จะอยู่กับเราจนถึงวันที่เราต้องลาจากโลกนี้ไป ก็คือ “ลมหายใจของเราเอง”

5. ถึงความเห็นของเราจะถูก แต่ถ้าเรายึดไว้ มันก็ผิด

6. ต้องรู้จัก “เมตตา...โดยไม่มีประมาณ” ให้เมตตาต่อผู้อื่น โดยไม่สนใจว่าใครจะดี จะร้ายอย่างไร

7. สนิมเกิดจากเหล็กย่อมกัดเหล็กฉันใด ความชั่วเมื่อเกิดแล้วย่อมทำลายตัวเองฉันนั้น

8. ใจนี้สำคัญ...ใจนี้เป็นใหญ่ ถ้าใจสงบอยู่ที่ไหน ใจก็สงบ ถ้าใจไม่สงบ ถึงจะอยู่ในที่เงียบสงบแค่ไหน แต่ใจนี้ก็ไม่สามารถสงบได้เลย

9. กิเลสที่เราเคยมี และไม่เคยฝึกที่จะละ ซ้ำยังสะสมและพอกพูนไว้อย่างเหนียวแน่น มันจะเป็นเงาติดตามตัวเรา และไม่สูญหายตามกาลเวลา

10. เมื่อเขาว่าเราทำผิด ถ้าเขาพูดถูก จงขอบคุณเขาและปรับปรุงแก้ไข ... ถ้าเราไม่ผิด ก็เมตตาสงสารเขา เพราะเขาไม่รู้จริง

11. คนใดว่าตนดี คนนั้นยังไม่ดี ใครว่าตนวิเศษ ฉลาดหลักแหลม คนนั้นคือ “คนโง่”

12. ก้อนหินที่วางอยู่ตรงนั้น มันไม่หนัก เราเดินผ่านมัน มันก็ไม่หนัก...ต่อเมื่อเราอยากได้มัน แล้วเราก็ไปแบกมัน นั่นแหละมันเลยหนัก “ถ้าเราไม่แบก มันก็ไม่หนัก ... ถ้าเราไม่อยาก มันก็ไม่ทุกข์”

13. ความร่ำรวย ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิต แค่เรามีความสุขกับปัจจุบัน และสามารถเอาสิ่งที่เรามี ไปแบ่งปันคนอื่น ๆ นั่นแหละ คือ ความสำเร็จของชีวิต คือความร่ำรวยที่แท้จริง

14. คิดดี เจตนาดี เราก็อารมณ์ดี ถ้าคิดไม่ดี หัวใจก็รุ่มร้อน อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุข ใครก็ไม่อยากเข้าใกล้

15. ตั้งใจจริงได้ผลอย่างแน่นอน ที่ไม่ได้ผลเพราะ “ไม่ได้ทำ”

16. ศีลควบคุมกายวาจา ธรรมควบคุมใจ ศรัทธาเชื่อด้วยเหตุและผล ปัญญาเป็นประทีปส่องวิถีชีวิต และบุญ คือคุณความดี สิ่งเหล่านี้ ย่อมประดับบุคคลให้งดงาม

17. การให้อภัย คือการให้ทานที่ยิ่งใหญ่

หากเราเข้าใจคำสอนเหล่านี้ และนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มากบ้าง น้อยมาก อย่างน้อยก็จะช่วยทำให้ใจเราดี และรู้จักคิดดี ทำดี รอบตัวเราก็จะมีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น การดำเนินชีวิตก็เป็นไปอย่างมีความสุข อยู่ที่ไหนก็มีความสุข สงบ ไม่มีศัตรู และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเราได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่บ้าน หรือสถานที่ทำงาน ยามเกิดปัญหาและอุปสรรค ก็มีสติรู้เท่าทัน รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้อารมณ์ ทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี