รูปภาพของรัตนา วงษ์พุฒ
นาฬิกาชีวิต (BODY CLOCK)
โดย รัตนา วงษ์พุฒ - เสาร์, 8 พฤษภาคม 2021, 04:34PM
 

บทความ เรื่อง นาฬิกาชีวิต (Body Clock)

นาฬิกา (Clock) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้บอกเวลา โดยมากจะมีรอบเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของมนุษย์ แต่ทว่าในอดีตคนโบราณหรือแม้แต่ปัจจุบัน ก็ยังใช้การสังเกตเวลาจากพระอาทิตย์ เพื่อทำให้ทราบว่าเป็นช่วงเวลาไหนในวันนั้นๆ ในหนึ่งวันเราทุกคนมีเวลาเท่ากันที่จะทำในสิ่งต่างๆตามชีวิตของแต่ละคนที่กำหนดไว้ หรืออาจมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เช่นกัน เช่น การพบสิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทราบมาก่อน การเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิต

นาฬิกาชีวิต (Body Clock) คือ วงจรของระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอน การนอนหลับ หรือการหลั่งฮอร์โมน แม้แต่การแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิในร่างกาย แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ชีวิตร่างกายของเราก็ต้องการอาหารเพื่อไปช่วยหล่อเลี้ยงอวัยวะ 32 อย่างที่รวมแป็นร่างกายของเราทุกคน การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ให้โทษกับอวัยวะโดยไม่ตั้งใจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเจ็บป่วยไปแล้วก็ฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้ หากเราปฏิบัติตาม นาฬิกาชีวิต

การแพทย์ตะวันออก ถือว่า ช่วงเวลา หรือ กลางวันและกลางคืน มีความสัมพันธ์กับสุขภาพของมนุษย์อย่างแยกไม่ออก โดยมองลึกลงไปอีกว่า ช่วงเวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวันนั้น ภายในร่างกายของมนุษย์ยังมีการไหลเวียนของพลังชีวิตที่ผ่านอวัยวะภายในของร่างกาย โดยการไหลเวียนของพลังชีวิต (ลมปราณ) ที่ผ่านแต่ละอวัยวะนั้นจะใช้เวลาสองชั่วโมง ทั้งหมดมี 12 อวัยวะ รวม 24 ชั่วโมง คือ หนึ่งวัน เรียกว่า นาฬิกาชีวิต

โดยในวันนี้ เราจะมาพูดถึง นาฬิกาชีวิต ในการดำเนินชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และเพื่อการมีสุขภาพที่ดี อายุยืน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

มิสรัตนา วงษ์พุฒ