รูปภาพของวารุณี ไชยทวีวิวัฒน์กุล
สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์
โดย วารุณี ไชยทวีวิวัฒน์กุล - พุธ, 6 เมษายน 2022, 03:11PM
 
-
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยใด เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น จากเดิมที่การทำงานและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในสถานที่จริง เช่น สำนักงาน บริษัท โรงเรียน และมหาวิทยาลัย เป็นต้น เป็นหลัก กลับกลายเป็นว่า ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในโลกเสมือนจริงโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่จริง อย่างที่เราจะเห็นว่ามีการประชุม การติดต่องาน และการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน WebEx Meet หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้าย ๆ กันเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย

บทบาทที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีนี้ได้นำไปสู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้จากทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า “เรียนออนไลน์”

หลายคนอาจสงสัยว่า การเรียนออนไลน์มีลักษณะเด่นเป็นยังไง มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญที่สุด ทำไมต้องเรียนออนไลน์ วันนี้เราขอเป็นไกด์พาไปท่องรายละเอียดต่าง ๆ แบบเจาะลึก รวมถึงบอกเล่าสิ่งที่น่าสนใจของการเรียนรูปแบบใหม่นี้ โดยเราได้สรุปมาเป็น 4 ข้อดี ของการเรียนออนไลน์

1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อดีอย่างแรกของการเรียนออนไลน์คือความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเลือกคลาสเรียนที่ตนสนใจได้อย่างอิสระ และเรียนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ถ้าหากมีอินเทอร์เน็ต เพียงแค่จัดสรรวันเวลาที่สะดวก อีกทั้งในหลาย ๆ คลาสมีการเปิดรับผู้เรียนโดยไม่จำกัดเพศ วัย วุฒิการศึกษา หรือประสบการณ์การทำงาน ทำให้ใครก็ตามที่มีความสนใจในเนื้อหาของคลาสนั้น ๆ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างเปิดกว้างและเสรี

2. เนื้อหามีความหลากหลาย

ข้อดีข้อที่สองคือความหลากหลายของสื่อการสอน คลาสเรียนออนไลน์มักใช้สื่อหลากหลายชนิดเพื่อให้การนำเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อกับบทเรียนโดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย บางคลาสเรียนออนไลน์อาจใช้ข้อความ ภาพนิ่ง วีดีโอ คลิปเสียง และมัลติมีเดียอื่น ๆ การที่ใช้สื่อการเรียนการสอนรูปแบบนี้ก็เป็นเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น บางคนชอบฟังบรรยาย แต่บางคนชอบดูวีดีโอแสดงเหตุการณ์สมมติ เป็นต้น การใช้สื่อที่หลากหลายจึงเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของการเรียนออนไลน์

3. เนื้อหาและรูปแบบมีความทันสมัย

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือความทันสมัยของเนื้อหา การที่คลาสเรียนออนไลน์ใช้สื่อการสอนหลายชนิด และนำเสนอบทเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งสะดวกในการสอบทานความถูกต้องและเที่ยงตรงของข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากในคลาสผ่านมัลติมีเดียจากทั่วทุกมุมโลก เราจะเห็นว่าหลาย ๆ แหล่งคอร์สเรียนออนไลน์ก็มีการปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น คอร์สเรียนเยาวชน กู้ภัย COVID-19 หรือการออกแบบห้องเรียนฐานสมรรถนะของ StarfishLabz เป็นต้น

4. เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อดีอย่างสุดท้ายคือเรียนฟรี! บางคอร์สเรียนก็ได้จัดทำมาให้คนเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้เรียน หรือจ่ายในราคาที่ประหยัดกว่าการไปลงทะเบียนเรียนกับสถาบันในสถานที่จริง และอย่างที่ได้เล่าไปในตอนแรกว่าคลาสเรียนออนไลน์นั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้ ดังนั้นจึงประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าหอพัก หรืออื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราเดินทางไปเรียน นอกจากนี้ ยังสามารถรีรัน (Rerun) คอร์สเรียนได้ ถ้าหากเราเรียนอยู่และมีธุระด่วนเข้ามา ก็สามารถกดหยุด (Pause) คอร์สเรียนไว้ก่อนและกลับมาเรียนต่อได้เมื่อเราสะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม แม้การเรียนออนไลน์จะมีข้อดีมากมายตามที่กล่าวไปแล้ว หลายคนอาจสงสัยว่า ในเมื่อผู้เรียนเข้าคลาสเรียนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ต้องไปเรียนในห้องเรียนจริง ๆ การเรียนในรูปแบบใหม่นี้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับการเรียนในสถานที่จริงหรือการเรียนแบบออนไซต์ ผู้เรียนบางคนอาจชื่นชอบการเรียนแบบออนไซต์มากกว่าเพราะรู้สึกว่าตัวเองได้มีปฏิสัมพันธ์จริงกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทำให้มีแรงกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นในบทเรียนมากกว่าการเรียนออนไลน์

อีกทั้งการเรียนแบบออนไลน์ของการเรียนบางวิชา หรือหัวข้ออาจยังเข้ากับลักษณะของคลาสออนไลน์ได้ไม่มากเท่าที่ควร เพราะต้องมีการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การเตรียมสสาร การทดลองทางเคมี และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แต่ถึงอย่างนั้น ด้วยความที่การเรียนออนไลน์มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเพิ่มเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่สร้างความน่าสนใจและอาจอยากค้นคว้าเพิ่มเติมตามที่เทคโนโลยีเปิดกว้างขึ้นง่ายต่อการค้นคว้าหาความรู้ในมิติต่าง ๆ ประกอบกับลักษณะเด่นต่าง ๆ ของการเรียนรูปแบบนี้ที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน หลายคนจึงเลือกที่จะเรียนออนไลน์ และในขณะเดียวกันผู้เรียนที่ชอบการเรียนรูปแบบดั้งเดิมก็อาจเริ่มเรียนรู้และเปิดใจยอมรับการเรียนวิถีใหม่มากขึ้นด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างของสถานการณ์โควิด-19 ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคนเรา

เมื่ออ่านถึงตรงนี้เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะได้คำตอบแล้วว่าเรียนออนไลน์ดียังไง และทำไมต้องเรียนออนไลน์ อีกสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำคือถ้าเราอยากหาความรู้เพิ่มเติมจากที่เคยเรียน ไม่ว่าจะเนื้อหาหรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาหรือหัวข้ออะไรก็ตาม เราอาจจะลองมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ดี ๆ สักคอร์ส แล้วใช้เวลาว่าง ๆ 1 - 2 ชั่วโมง นั่งเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ในส่วนที่เรายังขาดไป หรือที่เราอยากรู้เพิ่มเติม และเปิดรับโอกาสที่น่าสนใจให้กับตัวเอง เชื่อว่านอกจากจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แล้ว เราจะเข้าใจธรรมชาติของการเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นจนตอบตัวเองได้ว่ายุคนี้ทำไมต้องเรียนออนไลน์แม้จะไม่มีโรคโควิด-19

ข้อมูลอ้างอิง