รูปภาพของพจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง
ธรรมชาติบำบัด
โดย พจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง - จันทร์, 18 เมษายน 2022, 11:06AM
 

ธรรมชาติบำบัด

ปลูกป่าคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ - Thaihealth.or.th | สำนักงานกงทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


 

การฝึกให้ร่างกายปรับตัวเข้าหาธรรมชาติเช่นการฝึกหูของคุณเอง โดยให้คุณนั่งนิ่งๆ แล้วลองพิจารณาดูว่าคุณได้เสียงอะไรบ้างรอบตัว ครั้งแรกคุณอาจจะได้ยินเสียงรถ เสียงแอร์ หรือเสียงอื่นๆ ที่โดดเด่นมากๆ ในตอนนั้น หลังจากนั้นให้คุณลองใหม่อีกที พยายามฟังเสียงที่ค่อยๆ ให้การได้ยินของคุณขยายออกไปซึ่งคุณจะพบว่าคุณจะได้ยินเสียงอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะจากทุกสารทิศ ได้รู้ว่าภูมิประเทศจากเสียงเป็นอย่างไร แล้วตัวตนของคุณจะค่อยๆหายไป และทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นจากการที่คุณมองเห็นความสัมพันธ์ของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวคุณ ในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ล้วนสื่อสารกันเป็นกิจวัตรด้วยการส่งผ่านพลังงาน ซึ่งมนุษย์มีความสามารถในรูปแบบดังกล่าวเช่นเดียวกัน เพียงแต่มนุษย์ประดิษฐ์ภาษามาใช้ในการสื่อสารจนสามารถสร้างความเชื่อ สร้างอารยธรรมต่างๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้มนุษย์หลงลืมการสื่อสารอีกด้านหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ภาษาไปซึ่งเมื่อมนุษย์กลับมาใช้ช่องทางดังกล่าวอีกครั้ง เท่ากับว่ามนุษย์ก็จะมีช่องทางอื่นๆ ที่นำพาตัวเราเข้ากลับไปสู่ธรรมชาติ เมื่อเราเปิดประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งรอบตัว เท่ากับว่าเราได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับธรรมชาติขึ้นมาใหม่ มุมมองเราต่อสิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยนไป

สรุป ธรรมชาติบำบัด

มนุษย์เราถูกวิวัฒนาการมาให้ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ ทำให้การที่มนุษย์ใช้ชีวิตออกห่างจากธรรมชาติมากขึ้นได้ส่งผลร้ายต่อมนุษย์โดยไม่รู้ตัว ในรูปของโรคร้ายต่างๆ และอาการทางอารมณ์ความรู้สึกที่ส่งผลให้มนุษย์ไม่มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นธรรมชาติบำบัดหรือการนำพาตนเองกลับไปสู่ธรรมชาติคือวิธีการที่จะทำให้คุณมีความสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อหาแต่ประการใด และธรรมชาติจะทำให้คุณเปิดประสาทสัมผัสรับรู้ให้กว้างขวางขึ้นซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจโลกและเข้าใจธรรมชาติมากกว่าที่เคยเป็น

โดย ม.พจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง

ข้อมูลจาก 0kd https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/jigsawforgoodlife-ep19