รูปภาพของเตือนใจ แก่นพุดซา
กรุ๊ปเลือด O เสี่ยงโรคน้อยกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น จริงหรือไม่?
โดย เตือนใจ แก่นพุดซา - อังคาร, 19 เมษายน 2022, 11:11AM
 

เรื่องน่ารู้:

   • กรุ๊ปเลือดของคุณสามารถบอกความเสี่ยงของโรคได้ เช่น โรคภาวะหัวใจวายหรือโรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม โรคมะเร็งตับอ่อน เป็นต้น
   • การรู้ถึงความเสี่ยง คือ การป้องกันและดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด และสามารถที่ปรับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันให้เข้ากับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ เพื่อให้คุณมีสุขภาพดีและแข็งแรง
   • รู้หรือไม่? ความโชคดีของคนเลือดกรุ๊ป O คือ คุณเป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ สมองเสื่อม และมะเร็งตับอ่อน น้อยกว่าเลือดกรุ๊ป A, B และ AB แต่สำหรับผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดดังกล่าวก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะพาธแล็บมีวิธีป้องกันและดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

    ภาวะหัวใจวายและโรคหัวใจการป้องกันและดูแลสุขภาพ