รูปภาพของวิศา บุญภักดี
6 เทคนิคการขายสินค้า
โดย วิศา บุญภักดี - จันทร์, 4 มีนาคม 2013, 10:37AM
 

บทความเรื่อง 6 เทคนิคการขายสินค้า

ท่านผู้อ่านคะ JobsDB เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านจำเป็นต้องไปพบลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาต่อรอง หรือการขายสินค้า โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน งานขาย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ นักขาย อย่างพวกเรานะคะ ทาง JobsDB เองก็เชื่อว่า การเตรียมตัวก่อนการขายนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นทางเราจึงได้เตรียมเทคนิคดี ๆ ดังนี้

1. การแสวงหารายชื่อลูกค้าในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาว่าลูกค้ารายนี้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อสินค้ามากน้อยเพียงใด และเป็นการหาคำตอบว่าลูกค้าต้องการอะไร สินค้าประเภทไหน

2. การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ ก็คือตัวเราเองต้องมีจิตใจมุ่งมั่น พร้อมรับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ และข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น อีกทั้งยังต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

3. การเข้าพบ เป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะกระตุ้นหรือจูงใจลูกค้าเกิดความสนใจและประทับใจ โดยมีทางเลือกในการเข้าพบหลายวิธีดังนี้

o การเข้าพบด้วยการแนะนำตัวเอง

o การเข้าพบโดยอ้างถึงบุคคล

o การเข้าพบโดยการยกย่อง

o การเข้าพบโดยใช้สินค้านำเสนอ

o การเข้าพบโดยให้ของตอบแทน

การเข้าพบแต่ละส่วนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือความเหมาะสม แต่โดยวัฒนธรรมไทยแล้วการเข้าพบโดยการอ้างถึงบุคคลมักจะได้รับการต้อนรับจากลูกค้า และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถืออีกด้วย

4. การนำเสนอขายสินค้าให้ประสบผลสำเร็จจะต้องยึดหลักสำคัญ 4 ประการดังนี้

o สร้างความมั่นใจโดยการรับประกันคุณภาพสินค้าหรือการเยี่ยมชมโรงงาน

o สร้างความชัดเจนและเข้าใจง่ายโดยการสาธิต หรือให้ลูกค้าทดสอบการใช้งาน

o สร้างความสมบูรณ์ โดยการให้ข้อมูลสินค้ามาสร้างเป็นคำพูดในลักษณะจำง่าย

o สร้างความเปรียบเทียบ โดยเสนอจุดเด่นที่คู่แข่งของเราไม่มี เปรียบเทียบให้เห็นสิ่งที่แตกต่างกัน

5. ตอบโต้ต่อข้อขัดแย้ง นั้นคือ การขจัดปัญหาหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างเรากับลูกค้า และแก้ไขสถานการณ์ได้ตลอดเวลา ด้วยท่าทีมั่นคง ยิ้นแย้ม แจ่มใส และบางครั้งก็ต้องยอมรับและเห็นด้วยกับข้อขัดแย้งบางเรื่อง

6. การ ปิดการขาย ก็เป็นส่วนที่ช่วยให้ลูกค้ามีปฎิกิริยาตอบสนอง ว่าลูกค้าตกลงใจอย่างไร ซึ่งมีด้วยกันหลายวิธี

o การให้ของแถมตามที่ระบุในข้อตกลง

o การเสนอทางเลือกให้ตัดสินใจโดยให้ความแตกต่างของสินค้า

o การให้โอกาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจเร็วขึ้น

o เปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นคนเลือกลักษณะของสินค้าตามความต้องการ เช่น การเลือกสี การเลือกวัน ลงสินค้า เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ถ้าท่านผู้อ่านได้ดำเนินการตามนี้แล้ว มั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถขายสินค้าที่ท่านต้องการได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ JobsDB เองก็ขอให้กำลังใจพวกท่านให้ต่อสู้ต่อไปโดยไม่ท้อนะคะ

แหล่งที่มา http://th.jobsdb.com/th/th/v6html/home/sales50.htm

ผู้สรุป มิสวิศา ลือกระโทก ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา