ข้อกำหนด..การเขียนบทความเผยแพร่

เพื่อให้การพัฒนาสาระน่ารู้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีจุดประสงค์ร่วมกัน
หากคุณครูท่านใดประสงค์ จะเขียนบทความหรือจะคัดลอกบทความจากที่อื่นมาเขียน
ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ต่อไปนี้...

1. ห้ามส่งบทความที่กล่าวพาดพิงถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในลักษณะที่ไม่บังควร
2. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยกหรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
3. บทความที่คัดลอกมาจากที่อื่น ๆ หากเป็นบทความสาธารณะที่เจ้าของต้องการเผยแพร่กรุณาอ้างถึงที่มาของบทความนั้น ๆ ด้วย
  เพื่อประโยชน์ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมของสมาชิกและเป็นการให้เกียรติเจ้าของบทความ
4. บทความหรือเอกสารอันมีลิขสิทธิ์ หากจะนำมาโพสต์โปรดติดต่อเจ้าของสิทธิ์ก่อนนำมาโพสต์เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง
5. บทความใดที่เป็นเหตุอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยกขึ้นต่อกลุ่มหรือต่อประเทศชาติ
6. บทความทุกบทความขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยเจ้าของสิทธิ์ คือ เจ้าของบทความนั้น ๆ

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา