รูปภาพของสมบูรณ์ สุขชัย
ทีมงานเข้มแข็ง (Strong Teamwork)
โดย สมบูรณ์ สุขชัย - เสาร์, 13 เมษายน 2019, 08:44PM
 

ทีมงานเข้มแข็ง

สมบูรณ์ สุขชัย
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ


l การทำงานเป็นทีม

สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกัน ให้ความสำคัญกับภารกิจขององค์กรเป็นอันดับแรกสุด และการมีสมาชิกที่ดีอยู่ในทีม ซึ่งคุณสมบัติของสมาชิกที่พึงมี ได้แก่

1. การมีพลังในการทำงาน

2. ความต้องการชัยชนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

3. พร้อมที่จะให้ผู้อื่นเป็นผู้ชนะ

4. เป็นคนรับผิดชอบ ไม่กล่าวโทษ ไม่หาข้ออ้าง

5. พร้อมที่จะทำตามกฎ

6. มีความสมารถหรือคุณสมบัติพิเศษ

l การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกคนในทีมจะต้องสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์นั้น

มีองค์ประกอบสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. ทุก ๆ คนในทีม จะต้องสนใจภารกิจของทีมอย่างแท้จริง และต้องใส่ใจกับความเป็นอยู่ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีม

2. แสดงความสนใจในทีมและผู้ร่วมทีมอย่างจริงจังในการสื่อสารทุกครั้ง

3. ในการสื่อสารกันในทีมนั้น ต้องสรุปให้สั้น ชัดเจนและเข้าประเด็น

4. ตรวจสอบการสื่อสารทุกครั้งด้วยการทวนย้ำหรือการทวนสิ่งที่อีกฝ่ายพูด

แหล่งอ้างอิง

Blair Singer (2006). The ABCs of Building a Business Team That Wins. Time Warner Audio Books. Little, Brown Book Group, London, United Kingdom.