รูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

เพื่อให้คุณเคยกับข้อสอบ เพราะว่าการได้ฝึกปรือกับข้อสอบบ่อยๆ จะทำให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบ และเห็นแนวทางในการอ่านตำหรับตำรา เพิ่มเตรียมตัวสอบกับข้อสอบจริงกันต่อไป ^_^

ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2554


ไฟล์ข้อสอบและเฉลยทั้งหมดเป็น .PDF ถ้าไม่สามารเปิดได้ให้ดาวน์โหลด | ได้ที่นี่ Adobe Reader