ประกาศการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 เมษายน 2561) 

ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปฐมวัยปีที่ 1-3
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ระหว่างชั้นประถมศึกษา
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (คณิต-อังกฤษ)
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ระหว่างชั้น (ม.3 และ ม.5)